Prijedlog proračuna za 2017. godinu i smjernice Proračuna za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog proračuna za 2017. godinu i smjernice Proračuna za 2018. i 2019. godinu

Temeljem članka 10. stavja 1. točke 3. Zakona i o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 18/15) objavljuje se Prijedlog Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu.

Prijedlog proračuna za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA