Najava 35. sjednice Općinskog Vijeća

Najava 35. sjednice Općinskog Vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-16-29

Malinska, 11. studenog 2016.

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), dostavljam poziv za 35. sjednicu općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica za 17. studenog 2016. godine (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I   R E D –


1. Izvještaj o radu i naplati parkinga KD Dubašnica d.o.o. do kraja sezone 2016. godine
2. Izvještaj o radu TZ Malinska za turističku sezonu 2016. godine
3. Prezentacija prijedloga idejnih rješenja parka/trga Hrvatskih branitelja
4. Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća
5. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća


6. Izvještaji načelnika:
1) Izvještaj o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. god.
2) Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra
9. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Malinska – Dubašnica

10. IMOVINSKI PREDMETI:

1. Odluka o otkupu zemljišta u poslovnoj zoni K-3 Barušići
2. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu izgradnje prometnice u predjelu Rova
3. Informacija o predmetu uzurpiranog zemljišta u naselju Vantačići
4. Odluka o pokretanju postupka izvlaštenja u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste u naselju Malinska
5. Odluka o pokretanju postupka izvlaštenja u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste u naselju Milčetići
6. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju djela z.č. 1315/1 u k.o. Sveti Anton (Rova)

11. POSLOVNI PROSTOR

1. Zahtjev za korekcijom/umanjenjem iznosa zakupnine za zakup poslovnog prostora
2. Odluka o namjeni poslovnog prostora

12. Vijećnička pitanja


Predsjednik:

Zdenko Cerović, v.r.
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA