Biračka mjesta u Općini Malinska – Dubašnica

U nedjelju, 11. rujna 2016. godine, održavaju se prijavremeni parlametnarni izbori, za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Biračka mjesta će biti otvorena od 07:00 – 19:00 sati. Izbori će biti održani na sljedećim biračkim mjestima na području Općine Malinska – Dubašnica:
1. Biračko mjesto broj 1. Sveti Vid-Miholjice, Prostorije Društvenog doma Mate Justinić, Sveti Vid-Miholjice 44, na kojem će glasati birači s prebivalištem u mjestima:

Maršići, Sršići: Sršići, Sveti Vid-Miholjice.


2. Biračko mjesto broj 2. Milovčići, Prostorije Društvenog doma Milovčići, na kojem će glasati birači s prebivalištem u mjestima:

Barušići, Kremenići, Ljutići, Milovčići, Oštrobradići, Sabljići, Strilčići, Sveti Anton, Sveti Ivan, Žgombići.


3. Biračko mjesto broj 3. Porat, Prostorije privatnog objekta Porat 5/A, kraj istezališta u lučici Porat, na kojem će glasati birači s prebivalištem u mjestu:

Porat: Novina, Porat, Žubra (parni brojevi od kbr. 62 / neparni brojevi od kbr. 63), Vantačići: Antona Bogovića, Črni pesak, Dubanjak, Duhljice, Odvojak črni pesak, II. odvojak črni pesak, Keruševo, Lišina, Maslinska, Matijaševo, Mihovilići, Miroslava Celebrina, Murvice, Odvojak lišine, Ograde, Ošišće, Podvornica, Prhovićeva, Rtić, Valica, Vantačići, Zelengaj, Žubra (parni brojevi do kbr. 60 / neparni brojevi do kbr. 61).


4. Biračko mjesto broj 4. Bogovići, Prostorije Osnovne škole Dubašnica, Bogovići, Stipkino 7, na kojem će glasati birači s prebivalištem u mjestima:

Milčetići: Bašćanska, Bodulska, Dobrinjska, Dubašljanska (parni brojevi do kbr. 10 / neparni brojevi do kbr. 15), Frana Supila, Ivana Milčetića Matine, Jadranska, Jamina, Jesenska, Kapela, Karinovo, Krčka, Lanišće, Mekotina, Milčetići, Odvojak riječke, Omišljanska, Poljička, Riječka (neparni brojevi od kbr. 31), Vlade Bagata, Zagrebačka, Zvezdan, Turčić: Turčić, Zidarići: Braće Turčić (svi parni brojevi / neparni brojevi od kbr. 15), Grič, Lončarovo, Mate Balote (parni brojevi), Riječka (parni brojevi od kbr. 14), Rova, Zidarići.


5. Biračko mjesto broj 5. Malinska, Prostorije Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, na kojem će glasati birači s prebivalištem u mjestima:

Bogovići: 17. travnja, Branka Fučića (parni brojevi do kbr. 38 / neparni brojevi do kbr. 29), Dubašljanska (parni brojevi od kbr.12 do kbr. 48 / neparni brojevi od kbr. 17 do kbr. 55), Frankopanska, Istarska, Levanda (neparni brojevi), Lokvica, Mirka Radića, Mužini, Novo naselje, Odvojak 17. travnja, Odvojak Branka Fučića, Odvojak Stipkino, Pavus (parni brojevi), Pavus II., Pavus IV., Pavus VI., Petrlini, Podlokvić, Poljina, Stipkino, Svetog Apolinara (parni brojevi od kbr. 18 / neparni brojevi od kbr. 15), Malinska: Bok, Braće Turčić (neparni brojevi do kbr. 13), Branka Župana, Cuklićevo, Draga, Dražine, Dub, Dubašljanska (parni brojevi od kbr. 50 / neparni brojevi od kbr. 57), Haludovo, Ivana Milčetića Matine, Ivana Zajca, Jaz, Joakima Tončića, Kala, Kazimira Ostrogovića, Klarina, Kralja Tomislava, Krčkih iseljenika, Kvarnerska, Levanda (parni brojevi), Lina Bolmarčića, Ljudevita Gaja, Mate Balote (neparni brojevi), Mekotina, Mihovila Radića, Nedjeljka Karabaića, Nikole Tesle, Obala, Odvojak Kralja Tomislava, Odvojak Kvarnerske, Odvojak Slavka Pančića, Palih Boraca, Pionirska, Portić, Priko poja, Put Haludova, Rajska cesta, Riječka (parni brojevi do kbr. 12 / neparni brojevi do kbr. 29), Ruđera Boškovića, Samoborska, Slavka Pančića, Svetog Apolinara (parni brojevi do kbr. 16 / neparni brojevi do kbr. 13), Tina Ujevića, Vladimira Nazora, Vrtača, Radići: Branka Fučića (parni brojevi od kbr. 40 / neparni brojevi od kbr. 31), Grdine, Miroslava Krleže, Odvojak Grdine, Odvojak primorske, Pavus (neparni brojevi), Pavus I., Pavus III., Primorska, Put Radići, Radići.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA