Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU1 Malinska – Radići (GP1)

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU1 Malinska – Radići (GP1)

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica objavljuje


JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

UPU 1 MALINSKA – RADIĆI (GP-1)


Javna rasprava će se održati u razdoblju od 05. do 12. rujna 2016. godine.


Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu izvršiti javni uvid u izloženi prijedlog plana radnim danom od 8:00 do 12:00 sati u sali u prizemlju zgrade Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22.


Javno izlaganje će se održati na mjestu izlaganja plana dana 08. rujna 2016. godine s početkom u 18:00 sati.


Primjedbe i prijedlozi na prijedlog prostornog plana mogu se podnositi u razdoblju od 05. do 12. rujna 2016. godine.


Pročelnik:

Bernard CvelićPRILOZI:


I. TEKSTUALNI DIO

I.1. Odredbe za provođenje


II. GRAFIČKI DIO

II.1.     Namjena
II.2.1. Promet
II.2.2. Energetika
II.2.3. Vodoopskrba
II.2.4. Odvodnja
II.3.1. Oblici korištenja
II.3.2  Zaštita
II.4.    Način i uvjeti gradnje

 


III. PRILOZI

III.1. Obrazloženje
III.2. Sažetak za javnost


 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA