Vizualizacija Proračuna Općine Malinska – Dubašnica

Na portalu www.malinska.hr u rubrici Proračun, možete vidjeti vizualizaciju Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje od 2010. – 2015. godine. Izdvojena je raspodjela Proračuna po stavkama i rashodima, dana je usporedba s ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku, te  u kartografskom prikazu s ostalim općinama, gradovima, županijama u Republici Hrvatskoj. Kako je riječ o interaktivnoj vizualizaciji svaki korisnik može pronaći i mijenjati stavke prikaza prema vlastitom interesu. Napominjemo da je unutar prikaza vertikalnim crtama označen prosjek pojedine stavke Proračuna lokalnih i regionalnih jedinica samouprave u Republici Hrvatskoj. Vizualizaciju je izradila Udruga gradova/općina u Republici Hrvatskoj.


Povezane teme