Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2016. godini

Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja općine Malinska – Dubašnica, Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljujeJAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Malinska – Dubašnica u 2016. godini


I.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2016. godini mogu dati građani sa prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica i udruge civilnog društva sa sjedištem u Općini  Malinska-Dubašnica.
Ukoliko u propisanom roku ne bude dostavljen niti jedan prijedlog, tada prijedlog za javno priznanje Općinskom vijeću može podnijeti općinski načelnik.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica.


II.


Javno priznanje u smislu
ovog Pravilnika odnosi se na proglašenje počasnog građanina i na dodjelu Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica u 2016.


III.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu za dodjelu javnih priznanja obavezno sadrži:
  • podatke o podnositelju prijedloga
  • obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata
  • Životopis kandidata
  • prijedlog javnog priznanja
Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim neće se razmatrati.

IV.Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2016 godini s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno do 30. lipnja 2016. Opgodine neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, 51511Malinska, Lina Bolmarčića 22  u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica”.


KLASA: 061-01/16-01/2
URBROJ: 2142/05-03/1-16-1Općinski načelnik:
Robert Anton Kraljić, v.r.
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA