Pošta u Malinskoj

Pošta u Malinskoj

Pošta u Malinskoj

Promet poštanskih pošiljaka na otoku Krku se intenzivirao početkom 19. stoljeća. U to je vrijeme pošta dva puta tjedno dolazila na otok iz Kraljevice, a kasnije iz Crikvenice. Uspostavom parobrodarskih linija, sredinom 19. stoljeća, brodovi dotiču i otočne luke, pa se također povećava poštanski promet.

Prvi je poštanski ured na otoku otvoren u gradu Krku 1820. godine. U Malinskoj je poštanski ured otvoren 6. veljače 1859. godine, kao drugi na otoku. Ured je u svojoj kući na obali vodio Dinko (Dominik) Tončić. Vrijedi spomenuti da je brzojavni odjel u poštanskom uredu u Malinskoj započeo s radom 22. lipnja 1890. godine, a telefonski odjel djeluje od 12. svibnja 1922. godine. (Danas u novoadaptiranoj pošti u Malinskoj nema telefonske govornice, u zgradi, ali ni na njenom pročelju.)

Kasnije između dva svjetska rata, pošta iz kuće prvog poštara Tončića seli u kuću obitelji Karabaić. Nalazila se je na katu zgrade u čijem je prizemlju danas ugostiteljski obrt Smokva. Na današnjoj lokaciji pošta u Malinskoj djeluje od 1952. godine. U to se vrijeme u nekadašnju zgradu carinarnice planiralo smjestiti Ispostavu lučke kapetanije koju je tada vodio Ivan Galjanić. Međutim, poštarica Zora Kraljić, preduhitrila je tu namjeru. U prizemlje zgrade prenijela je nešto uredskog namještaja i pošta je započela s radom – na novoj, i u ono vrijeme, pristupačnoj lokaciji. Na katu zgrade se prvotno nalazio stan, zatim su kratko vrijeme u tom prostoru djelovale mjesna ambulanta i zubna ordinacija. Kasnije se na katu uredio manji apartman, a dio prostora zauzimala je telefonska centrala. Pošta je u to vrijeme bila svojevrsno okupljalište Malinskara. Naime, kao i u ostalim primorskim mjestima, tako se i u Malinskoj, rado čekalo brod. U zimskom razdoblju dolazak parobroda, koji je u večernjim satima iz Rijeke uplovio u Malinsku, bio je važan događaj i poseban kontakt sa svijetom. Nakon iskrcaja putnika, robe i prispjele pošte, prisutni su mještani masovno hrlili u poštu. Zora poštarica i pismonoša Mikić, kasnije i poštar Luka, važno su, a ponekad i sporo, razvrstavali prispjele pošiljke i tako podizali napetost iščekivanja. Poštu su dobivali tek rijetki pojedinci i mjesne institucije.

Većina prisutnih uopće nije očekivala ili dobila poštu, međutim, podjela pisama bila je informacija i osobiti ritual onodobnoga života. Zgrada pošte je temeljito adaptirana 1964. godine, kojom je prigodom zgrada proširena za terasu i ulazni dio. Od tada, u poštu se malo ulagalo. Početkom mjeseca svibnja 2009. godine započelo je preuređenje zgrade pošte, a poštanski je ured za to vrijeme djelovao u prostoru hotela Malin. Nakon godine dana, koliko su trajali radovi uređenja, zgrada je smisleno uređena i pošta ponovno djeluje na staroj lokaciji. Otvorenje novouređenog poštanskog ureda bilo je 14. lipnja 2010. godine.

hrvatska-posta

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA