Mandraći u Malinskoj

Mandraći u Malinskoj

Mandraći su male kamene lučice u Malinskoj kojih je bilo dosta, a ostalo ih je još nekoliko. Većina ih je zatrpana nasipavanjem mora. Bile su dobar zaklon za barke, čak i za vrijeme nevera kada su se valovi razbijali o stijene i složeno kamenje. Za vrijeme niskog mora, u zimskim mjesecima, obvezno se čistilo dno mandraća od nanesenog mulja i kamenja. Mandraći predstavljaju upečatljiv ostatak autohtone arhitekture i treba ih zaštititi od daljnjih devastacija.

Na mandraću na Portiću 1930. godine sagrađeno je perilo za robu. Kamenim je pločama ograđen manji izvor koji je otjecao u more. Inače, u ovoj uvalici mnogo je izvora slatke vode koja se miješa s morem. Zbog hladnog mora Malinskari su se rijetko kupali na Portiću. U pozadini su maslinici omeđeni suhozidima – gromačama.

Danas je uvala Portić kupalište, a mandrać je djelomično betoniran. Susjedno žalo nasipano je sitnim tucanikom. Time je omogućen lakši ulazak u more, ali je devastirano morsko dno. Na mjestu nekadašnjih maslinika danas se nalaze obiteljske kuće. Sagrađene su uz samo more, na atraktivnoj lokaciji. Ljeti u njima rado borave turisti. Dio šetališta uz more je nasipan i betoniran. Služi kao sunčalište.

Mandrać se i danas koristi za privez plovila. U ovom dijelu Malinske još se može čuti i slušati šum valova, koji zapljuskuju žal, što u noćnim satima daje posebnu draž.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA