Malinskarski krajobraz

Malinskarski krajobraz

Malinskarski krajobraz karakteriziraju bujna vegetacija i zelenilo, te nekoliko manjih parkova i drvoreda.
Za većinu se točno zna vrijeme nastanka (borik na Dragi, drvored na potezu Draga-Portić, park na Rupi, park na Malom mulu, drvored čempresa na Markatu, park u malinskarskoj luci, park kod spomenika, park šuma oko kompleksa Haludovo, park u Ulici Nikola Tesla…).
Od 1938. godine Općinski turistički odbor imao je i svoj vlastiti rasadnik „Petrasovica“, na prostoru današnjeg parkirališta na Markatu. Uzgajale su se brojne sadnice za potrebe Malinske, ali i cijelog otoka. U rasadniku je radio i kvalificirani vrtlar Jaroslav Zima. Te, 1938. godine, u Malinskoj su izvedeni brojni radovi na šetnicama, obalnim putevima, a uređen je i prostor na istočnoj strani luke. Stručnjaci iz šumskog odsjeka Kr. Banske uprave u Zagrebu savjetovali su da se ti novouređeni prostori zasade kvalitetnim raslinjem iz Pistoje u Italiji. Članovi Turističkog odbora poslušali su savjet i kod braće Sgaranetti naručili su 75 većih sadnica u posudama. Kupili su sadnice crnika, pinija i palmi. Međutim, prijevoz stabala iz Pistoje, preko Padove do Venecije i potom željeznicom do Rijeke, bio je preskup. Stoga su prihvatili najpovoljniju ponudu mjesnog brodovlasnika Petra Škarpe koji je za iznos od 5 tisuća dinara motornim jedrenjakom Primorka, neoštećene sadnice, iz Venecije dopremio u Malinsku. Pinije su posađene na Rajskoj cesti, a palme i crnike u parku u luci. Tada je nastao i drvored crnika na potezu Portić-Draga.
Ti prostori, kako su hortikulturno definirani 1938. godine, do danas nisu promijenili izgled; krase Malinsku i osobito Rajsku cestu. Naravno stabla su narasla.
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA