Kala – prva ulica u Malinskoj

Kala – prva ulica u Malinskoj

Malinska predstavlja tip raštrkanog naselja. Prve su kuće sagrađene neposredno uz morsku obalu i po manjim uzvisinama koje amfiteatralno okružuju uvalu, odnosno današnju luku. Ulice u današnjem smislu nastale su kasnije, uglavnom uz prometnice.
Prva ulica u Malinskoj je Kala. Jedina u mjestu pokazuje neke naznake mediteranske urbane strukture. Smještena usporedno s nekadašnjom tekućicom Mali Jaz, bila je najbliža komunikacija prema moru, za stanovnike kuća sagrađenih na uzvisini Bok.
Pretpostavlja se da je u jednoj kući u Kali bio mlin – vodenica. Između dva rata u prizemlju kuće od Nanovih Ivan Vasilić vodio je krčmu. Nakon Drugoga svjetskog rata na tom je mjestu djelovala stanica za otkup ribe. Danas je ta zgrada nadograđena i u prizemlju je caffe bar Melin. U kući u kojoj je danas bistro Palma, godinama je djelovala Lučka kapetanija – Ispostava Malinska.
Kada su po prvi put imenovane ulice u Malinskoj (početkom 60-ih godina prošloga stoljeća) – do tada zvana Kala – imenovana je kao Cvijetna ulica. U novom preimenovanju ulica (početkom 90-ih godina) ovoj se ulici ponovno vraća naziv Kala. Malinskarska Kala nije nikada bila popločena kamenom, što je uobičajeno za ovakvu vrstu ulica. Nekadašnji je nogostup od makadama zamijenjen betonom.
Danas je pristup s gornje strane na Kalu otežan, zbog gustog prometa obližnje prometnice. Uska Kala je dijelom sužena zbog reda stolova obližnjega ugostiteljskog objekta. Stoga najstarija ulica u Malinskoj danas rijetkima služi kao komunikacija prema moru
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA