Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Temeljem zaključka Načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 8. travnja 2016. godine, a na temelju članka 7. i 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11, 3/14 i 11/15), Općina Malinska-Dubašnica objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina za postavljanje privremenih naprava radi obavljanja sezonskih djelatnosti.

 

2. NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU”, pismenim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili neposredno u Pisarnici Općine Malinska-Dubašnica.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. travnja 2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.  Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
3. UVJETI NATJAČAJA

Cjeloviti tekst natječaja, u kojem su navedene lokacije i uvjeti provedbe natječaja, može se preuzeti u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica u uredovnom vremenu općinske uprave, a objavit će se i na oglasnoj ploči i facebook stranici Općine Malinska – Dubašnica https://www.facebook.com/OpcinaMalinskaDubasnica.

 

PRIVITAK: Natječaj JP 2016

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.