Proračun

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 26109, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijelo je Proračun Općine Malinska – Dubašnica za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020 godinu.

1. Proračun
2. Odluka  o izvršenju Proračuna


Prijedlog proračuna 2018.

Proračun predstavlja temeljni dokument Općine Malinska – Dubašnica. Temeljem čanka 1o. stavka 1. točke 3. zakona o Pravu na pristup informacijama (,,Narodne novine,, broj 25/13 i 85/15) objavljuje se Prijedlog Proračuna općine Malinska –  Dubašnica za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2o2o. godinu.

Prijedlog proračuna općine Malinska –  Dubašnica za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu 

Proračun 2017.

1. Proračun
2. Odluka  o izvršenju Proračuna
3. Plan razvojnih programa

Proračun u malom


I. izmjene i dopune Proračuna 2017.


1. I. Izmjene i dopune Proračuna
2. I. Odluka  o izvršenju Proračuna
3. I. Plan razvojnih programaProračun u malom


II. izmjene i dopune Proračuna 2017.

1.  II. Izmjene i dopune Proračuna
2. II. izmjene i dopune plana razvojnih programa

 


III. izmjene i dopune Proračuna 2017.

1.  III. Izmjene i dopune Proračuna
2. III. izmjene i dopune plana razvojnih programa


Prijedlog proračuna za 2017. godinu

Temeljem članka 10. stavja 1. točke 3. Zakona i o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 18/15) objavljuje se Prijedlog Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu.Proračun 2016.


Proračun Općine Malinska – Dubašnica – 2016

Plan razvojnih programa


I. Izmjene i dopune Proračuna

1. Izmjene i dopune Proračuna
2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa


II. Izmjene i dopune Proračuna

1. Odluka  o izvršenju
2. Izmjene i dopune Proračuna
3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa

 


III. Izmjene i dopune Proračuna

1. Izmjene i dopune Proračuna
2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa


Prijedlog Proračuna 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog Proračuna 2016


Proračun 2015.


I. izmjene i dopune Proračuna (09.04.2015.)
II. izmjene i dopune Proračuna (22.09.2015.)
III. izmjene i dopune Proračuna (21.12.2015.)


Proračun 2014.


I. izmjene i dopune Proračuna (16.04.2014.)
II. izmjene i dopune Proračuna (15.09.2014.)
III. izmjene i dopune Proračuna (17.12.2014.)


Proračun 2009. – 2013.Financijski izvještaji


Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, broj 3/15), Općina Malinska –

  • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-31.12.17. (15.02.2018.) – PDF format
  • Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-31.12.17. (15.02.2018.) – EXCEL format
  • Bilješke uz financijske izvještaje Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-31.12.17. (15.02.2018.) – WORD format
  • Tablice (Obvezne bilješke uz Bilancu) za razdoblje 01.01.17.-31.12.17. (15.02.2018.) – EXCEL format
  • Financijski izvještaji Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-30.09.17. (10.10.2017.) – PDF format
  • Financijski izvještaji Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-30.09.17. (10.10.2017.) – EXCEL format
  • Financijski izvještaji Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-30.06.17. (10.07.2017.) – PDF format
  • Financijski izvještaji Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-30.06.17. (10.07.2017.) – EXCEL format
  • Financijski izvještaji Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-31.03.17. (12.04.2017.) – PDF format
  • Financijski izvještaji Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-31.03.17. (12.04.2017.) – EXCEL format

Izvršenje proračuna