Proračun

 

Proračun predstavlja temeljni dokument Općine Malinska – Dubašnica. Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26109, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 16. prosinca 2016. godine, donijelo je Proračun Općine Malinska – Dubašnica za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu.


Proračun 2017.

1. Proračun
2. Odluka  o izvršenju Proračuna
3. Plan razvojnih programa

Proračun u malom


Prijedlog proračuna za 2017. godinu

Temeljem članka 10. stavja 1. točke 3. Zakona i o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 18/15) objavljuje se Prijedlog Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu.Proračun 2016.


Proračun Općine Malinska – Dubašnica – 2016

Plan razvojnih programa


I. Izmjene i dopune Proračuna

1. Izmjene i dopune Proračuna
2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa


II. Izmjene i dopune Proračuna

1. Odluka  o izvršenju
2. Izmjene i dopune Proračuna
3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa

 


III. Izmjene i dopune Proračuna

1. Izmjene i dopune Proračuna
2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa


Prijedlog Proračuna 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog Proračuna 2016


Proračun 2015.


I. izmjene i dopune Proračuna (09.04.2015.)
II. izmjene i dopune Proračuna (22.09.2015.)
III. izmjene i dopune Proračuna (21.12.2015.)


Proračun 2014.


I. izmjene i dopune Proračuna (16.04.2014.)
II. izmjene i dopune Proračuna (15.09.2014.)
III. izmjene i dopune Proračuna (17.12.2014.)


Proračun 2009. – 2013.Godišnji financijski izvještaji


Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, broj 3/15), Općina Malinska – Dubašnica objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2014. i 2015. godinu.

Izvršenje proračuna