Trgovačka društva u vlasništvu / suvlasništvu Općine

 

 

1. KOMUNALNO DRUŠTVO DUBAŠNICA D.O.O, STIPKINO 21, MALINSKA – BOGOVIĆI (trgovačko društvo u vlasništvu Općine)


2. PONIKVE D.O.O. , VRŠANSKA 14, KRK, (trgovačko društvo u suvlasništvu Općine Malinska-Dubašnica)

3. RADIO OTOK KRK D.O.O. , DRUŠTVENI DOM KRAS, KRAS, (trgovačko društvo u suvlasništvu Općine Malinska-Dubašnica)

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Veličina slova