PRORAČUN 2021. – IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Objavljuje se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

 


Malinska, 13. studenoga 2020.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje


JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Proračuna
Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu


Nacrt Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, izrađeni su na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti.
Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna da se odazove. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 13. do 20. studenoga 2020. godine.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:

• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu: luka.drpic@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 20. studenoga 2020. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

Pročelnik
Bernard Cvelić

 


PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.