Pravo na pristup informacijama KD Dubašnica

2019.
Godišnje_izvjšće za 2019. godinu

2018.
2017.


1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje.

Odlukom direktora Komunalnog društva Dubašnica , od 01. veljače 2017. godine službenikom za informiranje u skladu sa zakonom o  pravu na pristup informacijama  u Komunalnom društvu Dubašnica imenovan je Gordan Franolić, voditelj službe parkiranja.


Službenik za informiranje:

Gordan Franolić,
voditelj službe parkiranja

Pisani zahtjev za pristup informacijama:

Komunalno društvo Dubašnica, Stipkino 21, 51511 Malinska

Telefon: 051/859 – 961

Kontakt: parking@malinska.hr

Zahtjev za pristup informacijama  upućuje se na službenom obrascu, ali se može uputiti i usmeno, temeljem čega se sastavlja Zapisnik.2016.

1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
2. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija
3. Katalog informacija
4. Godišnje izvješće za 2016. godinu

 

Zahtjev za pristup informacijama se podnosi pismenim putem, na zato predviđenom obrascu (ili putem telefona) na adresu:

KOMUNALNO DRUŠTVO DUBAŠNICA d.o.o.
Stipkino 21, 51511 Malinska
(Službenik za informiranje)


PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA