Pravo na pristup informacijama KD Dubašnica

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće za 2020. godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

 

Godišnje izvješće za 2018. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu


 


1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje.

Odlukom direktora Komunalnog društva Dubašnica , od 01. veljače 2017. godine službenikom za informiranje u skladu sa zakonom o  pravu na pristup informacijama  u Komunalnom društvu Dubašnica imenovan je Gordan Franolić, voditelj službe parkiranja.


Službenik za informiranje:

Gordan Franolić,
voditelj službe parkiranja

Pisani zahtjev za pristup informacijama:

Komunalno društvo Dubašnica, Stipkino 21, 51511 Malinska

Telefon: 051/859 – 961

Kontakt: parking@malinska.hr

Zahtjev za pristup informacijama  upućuje se na službenom obrascu, ali se može uputiti i usmeno, temeljem čega se sastavlja Zapisnik.2016.

1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
2. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija
3. Katalog informacija
4. Godišnje izvješće za 2016. godinu

 

Zahtjev za pristup informacijama se podnosi pismenim putem, na zato predviđenom obrascu (ili putem telefona) na adresu:

KOMUNALNO DRUŠTVO DUBAŠNICA d.o.o.
Stipkino 21, 51511 Malinska
(Službenik za informiranje)


PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.