Pravo na pristup informacijama KD Dubašnica

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće za 2020. godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu


 


1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje.

Odlukom direktora Komunalnog društva Dubašnica , od 01. veljače 2017. godine službenikom za informiranje u skladu sa zakonom o  pravu na pristup informacijama  u Komunalnom društvu Dubašnica imenovan je Gordan Franolić, voditelj službe parkiranja.


Službenik za informiranje:

Gordan Franolić,
voditelj službe parkiranja

Pisani zahtjev za pristup informacijama:

Komunalno društvo Dubašnica, Stipkino 21, 51511 Malinska

Telefon: 051/859 – 961

Kontakt: parking@malinska.hr

Zahtjev za pristup informacijama  upućuje se na službenom obrascu, ali se može uputiti i usmeno, temeljem čega se sastavlja Zapisnik.2016.

1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
2. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija
3. Katalog informacija
4. Godišnje izvješće za 2016. godinu

 

Zahtjev za pristup informacijama se podnosi pismenim putem, na zato predviđenom obrascu (ili putem telefona) na adresu:

KOMUNALNO DRUŠTVO DUBAŠNICA d.o.o.
Stipkino 21, 51511 Malinska
(Službenik za informiranje)


e – Savjetovanja KD Dubašnica

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA