Pravo na pristup informacijama

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama svi koji podnesu pravovaljan zahtjev prema Općini Malinska – Dubašnica imaju pravo na  pristup informaciji kojom Općina raspolaže.  Zahtjevi se podnose u usmenom ili pisanom obliku.

 

Pisani zahtjevi podnose se na adresu Općine Malinska – Dubašnica (Lina Bolmarčića 22,51511 Malinska) ili putem elektronske pošte na službenu adresu Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine, dok se usmeni zahtjevi zaprimaju u prostorijama  Općine utorkom od 11:00 do 13:00 sati kod  osobe odgovorne za izdavanje informacija – službenika za informiranje.

Informacije koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Općina Malinska – Dubašnica, daju se u uvid samo prema Katalogu Informacija Općine Malinska – Dubašnica (Na osnovu članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine2 broj 173/03) i članka 39. Statuta Općine Malinska – Dubašnica  (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/04) –  Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Malinska – Dubašnica).


Službenik za informiranje

Bernard Cvelić


Katalog informacija Općine Malinska – Dubašnica

(sadržaj – sistematiziran pregled informacija)

I. Opći akti:

1. Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica od 1993. i nadalje,

2. Općinske uprave Općine Malinska – Dubašnica od 1993. i nadalje.

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje objavljeni su u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

II. Pojedinačni akti:

1. Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica od 1993. i nadalje,

2. Općinske uprave Općine Malinska – Dubašnica od 1993. i nadalje.

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje nalaze se u pismohrani Općine Malinska – Dubašnica.

 

III. Cjelokupna dokumentacija sa sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica i Općinske uprave Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje od 1993. godine i nadalje, nalazi se u pismohrani (materijali za sjednicu, zapisnici, izvornici akata).

IV. Katalog općinske imovine Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Malinska – Dubašnica.

V. Sklopljeni sporazumi s gradovima prijateljima Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Malinska – Dubašnica.

VI. Dokumentacija iz obvezno-pravnih odnosa Općine Malinska – Dubašnica s pravnim i fizičkim osobama od 1993. godine.

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Malinska – Dubašnica. 

VII. Cjelokupna natječajna dokumentacija za provedbu postupka javne nabave Napomena: Navedena dokumentacija objavljuje se u javnim glasilima, odnosno nalazi se u pismohrani Općine Malinska – Dubašnica.

VIII. Očevidnik korisnika socijalnog programa Općine Malinska – Dubašnica.

Napomena: Navedeni podaci nalaze se u pismohrani Općine Malinska – Dubašnica. 


OBRAZAC: KATALOG INFORMACIJA OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

 


Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće za 2016. godinu
Godišnje izvješće za 2017. godinu (PDF format)
Godišnje izvješće za 2017. godinu (EXCEL format)
Godišnje izvješće za 2018. godinu


Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Kako bi se postigla jednoobraznost i standardizacija prilikom primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, u dijelu koji se odnosi na savjetovanje s javnošću županija, gradova i općina,  Povjerenik za informiranje, suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer pripremio je Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pravo na pristup informacijama Komunalno društvo Dubašnica

 


Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA