Političke stranke u Općini Malinska – Dubašnica

Na području Općine Malinska – Dubašnica djeluju slijedeće parlamentarne i izvanparlamentarne stranke:

 

HNS – Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati SDP – Socijaldemokratska partija Hrvatske HSU – Hrvatska stranka umirovljenika HDZ – Hrvatska demokratska zajednica HDS – Hrvatska demokršćanska stranka HSP – Hrvatska stranka prava HSS – Hrvatska seljačka stranka i PGS – Primorsko – goranski savez.


HNS – Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati

HNS Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati u Općini Malinska – Dubašnica (http://hns-malinskadubasnica.com/, info@hns-malinskadubasnica.com) djeluje kao Podružnica HNS-a, na adresi Lina Bolmarčića 21, 51511 Malinska.

Predsjednik Podružnice je Franko Kraljić.

ADRESA SJEDIŠTA:

10000 Zagreb
Kneza Mislava 8
(01) 4629-111 (01) 4629-110

Osnivanje: Zagreb, 13.10.1990.

Hrvatska narodna stranka (HNS) slijedi političke ideje Koalicije narodnog sporazuma s prvih parlamentarnih izbora 1990. godine. Na Osnivačkom saboru izabrana je prva predsjednica stranke, dr. sc. Savka Dabčević-Kučar koju je na toj funkciji zamijenio Radimir Čačić, izabran na Trećem saboru stranke 20.11.1994. godine. Za mandatno razdoblje 2000.-2004. za predsjednicu Stranke izabrana je dr. sc. Vesna Pusić, koja je izabrana za predsjednicu HNS-a i za mandatno razdoblje 2004. – 2008. na 6. Saboru HNS-a 22.5.2004. u Zagrebu. Na 9. Saboru HNS-a koji je održan 06.04.2008., za predsjednika Stranke izabran je Radimir Čačić. 2005. godine stranka se ujedinila sa LIBROM, te promijenila ime u Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati. HNS je suvremena građanska stranka centra, trajno opredijeljena za Hrvatsku s europskim likom, zemlju vladavine demokratski donesenih zakona, ekonomske slobode i inicijative i visokih standarda u građanskim pravima. HNS se zalaže za: jednakost i ravnopravnost građana, vladavinu zakona, trodiobu vlasti, zaštitu etničko-kulturnih manjina i društvenih skupina s dodatnim potrebama, povezivanje s ostalim europskim zemljama radi učvršćivanja mira, tržišno gospodarstvo utemeljeno na etici slobodnog rada na načelima jednakih izgleda, regionalni razvoj, obranu dostojanstva ličnosti, odgovorno roditeljstvo, vjerski odgoj po slobodnom izboru, slobodu kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te demokratsko rješavanje društvenih problema. Na 11. Saboru HNS-a koji je održan 17.03.2012. u Zagrebu, za predsjednika Stranke ponovno je izabran Radimir Čačić, nakon njega predsjednica HNS – a bila je dr.sc Vesna Pusić.  HNS je parlamentarna stranka. Sadašnji predsjednik stranke je Ivan Vrdoljak.


SDP – Socijaldemokratska partija Hrvatske

SDP Socijaldemokratska partija Hrvatske u Općini Malinska – Dubašnica djeluje kao podružnica SDP Hrvatske.

Predsjednica: Mirjana Maršić

ADRESA SJEDIŠTA:

10000 Zagreb
Iblerov trg 9
(01) 4552-055, 4612-080
(01) 4557-509

Osnivanje: Zagreb, 03.11.1990.

SDP je utemeljen 3.11.1990. godine, a nastao je iz socijaldemokratskog krila bivšeg Saveza komunista Hrvatske. U travnju 1994. godine, ujedinjenjem SDP-a i Socijaldemokratske stranke Hrvatske (SDH), osnovane u prosincu 1989. godine, nastao je politički oblik okupljanja ljevice na socijaldemokratskim tradicijama. Socijaldemokratska partija Hrvatske je najveća stranka ljevice u Republici Hrvatskoj, utemeljena na bogatoj antifašističkoj tradiciji hrvatskog i drugih naroda koji žive u Hrvatskoj. Politička djelatnost SDP-a usmjerena je prema zaštiti interesa radno ovisnog stanovništva, srednje i slabije platežne moći te svih društvenih grupa koje zbog svog manjinskog karaktera trebaju posebnu brigu i zaštitu.SDP je parlamentarna stranka. Predsjednik stranke je Davor Bernardić.


HSU – Hrvatska stranka umirovljenika

HSU Hrvatska stranka umirovljenika u Općini Malinska – Dubašnica djeluje preko Županijske organizacije HSU PGŽ, na adresi Ciottina 19, 51000 Rijeka.Predsjednik Županijske organizacije je Đuro Dragosavac.

ADRESA SJEDIŠTA

10000 Zagreb
Frankopanska 7/I
(01) 4840-058
(01) 4815-324

Osnivanje: Zagreb, 29.04.1996.

Osnovno programsko načelo i cilj političkog djelovanja Stranke usmjereno je na poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja umirovljenika, kao jedne od najbrojnijih i materijalno najsiromašnijih skupina stanovništva, a u sklopu ostvarenja bogatije hrvatske države. HSU je parlamentarna stranka. Predsjednik stranke je Silvano Hrelja.


HDZ – Hrvatska demokratska zajednica

HDZ Hrvatska demokratska zajednica u Općini Malinska – Dubašnica djeluje preko Županijske organizacije HDZ PGŽ, na adresi Jadranski trg 1, 51000 Rijeka. Predsjednik Povjerenstva županijske organizacije HDZ-a je Josip Borić.

Predsjednik HDZ Općine Malinska – Dubašnica: Anton Spicijarić

ADRESA SJEDIŠTA:

10000 Zagreb
Trg žrtava fašizma 4
(01) 4553-000
(01) 4552-600

Osnivanje: Zagreb, 17.06.1989.

Hrvatska demokratska zajednica je po broju članova i po organizaciji najveća hrvatska stranka u domovini i u svijetu. Na svim dosadašnjim višestranačkim demokratskim izborima dobio je većinu u Saboru i u regionalnim i u lokalnim organima vlasti, a na izborima za Zastupnički dom Hrvatskog sabora 03.01.2000. godine osvojio je veći broj zastupnika od bilo koje druge parlamentarne stranke pojedinačno. Na taj način, HDZ je stožerna snaga u uspostavi i izgradnji hrvatske države. Hrvatska demokratska zajednica je narodna stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskog naroda i drugih građana Hrvatske, gradeći svoj program na načelima kršćanske civilizacije. Cilj HDZ-a je demokratsko povezivanje svih ljudi koji su u javnom i političkom djelovanju spremni primjenjivati temeljne i općeljudske vrijednosti kršćanske civilizacije i etike, a radi ostvarivanja novoga duhovnog i materijalnog preporoda Hrvatske. HDZ je parlamentarna stranka. Predsjednik stranke je Andrej Plenković.


HDS – Hrvatska demokršćanska stranka

HDS Hrvatska demokršćanska stranka u Općini Malinska – Dubašnica djeluje preko sjedišta stranke, na adresi Gundulićeva 21, 21000 Split.

ADRESA SJEDIŠTA:

21000 Split
Gundulićeva 21
(021) 339-783, 339-785, (099) 7872-867
(021) 339-784

Osnivanje: Zagreb, 11.05.1990.

Stranka je oformljena 1989. godine kao prva demokršćanska stranka u Hrvatskoj. Političko djelovanje stranke proizlazi iz susreta evanđeoske poruke i njenih etičkih zahtjeva s problemima društvenog života. Iz toga proizlaze i temeljna načela u kojima se Stranka zalaže za: osobnost kao jamstvo slobode i dostojanstva čovjeka i izraz njegovog transcendentalnog određenja, uzajamnost kao opreku individualizmu i kolektivizmu, supsidijarnost kao zaštitu od svemoćne države, uređujuću društvenopolitičku zadaću države usmjerenu ka zajedničkom dobru, sveobuhvatne društvene promjene kao opreku klasnoj borbi, demokratske ustanove utemeljene na općem i jednakom pravu glasa te povijesnu, političku i kulturnu samostojnost Hrvatske. Do 21. 02. 2009. godine, stranka je djelovala pod nazivom Hrvatska kršćanska demokratska stranka, a na saboru stranke 21. 02. stranci se pridružuju Hrvatski demokršćani i Hrvatski proljećari, a stranka nastavlja djelovati pod novim imenom Hrvatska demokršćanska stranka (HDS).HDS je izvanparlamentarna stranka. Predsjednik HDS je prof.dr. sc. Goran Dodig.

 


HSP – Hrvatska stranka prava

HSP Hrvatska stranka prava u Općini Malinska – Dubašnica ima svoju podružnicu (ogranak), čiji je predsjednik Goran Gajzler. Aktivnosti podružnice možete pratiti na FB stranici podružnice (ogranka).

Predsjednik Županijskog vijeća je Dean Girotto.

 

ADRESA SJEDIŠTA:

10000 Zagreb
Primorska 5
(01) 3778-016, 3778-852, 3778-487
(01) 3778-736

Osnivanje: Zagreb, 25.02.1990.

Hrvatska stranka prava najstarija je hrvatska stranka u modernom smislu. Utemeljili su je 1861. godine dr. Ante Starčević i dr. Eugen Kvaternik, zabranjena je 6.01.1929. godine, a obnovljena 25.02.1990. godine na obnoviteljskom Saboru u Zagrebu. Polazeći od povijesnog hrvatskog državnog prava na samoodređenje, HSP se zalaže za hrvatski nacionalno-državni suverenitet na cjelokupnom povijesnom i etničkom prostoru, bez kojeg nema ostvarenja višestoljetnih težnji hrvatskog naroda. HSP je izvanparlamentarna stranka. Predsjednik stranke je Daniel Srb.


HSS – Hrvatska seljačka stranka

HSS Hrvatska seljačka stranka u Općini Malinska – Dubašnica djeluje kao Općinska organizacija HSS-a, na adresi Lina Bolmarčića 21, 51511 Malinska.

Predsjednica Općinske organizacije je Sonja Žic Milčetić.

ADRESA SJEDIŠTA:

10000 Zagreb
Zvonimirova 17
(01) 4553-627, 4553-624
(01) 4553-631

Osnivanje: Zagreb, 20.11.1989.

Hrvatska seljačka stranka je legitimni slijednik Hrvatske pučke seljačke stranke osnovane 1904. godine u Zagrebu, koja je od 1919. godine pod imenom Hrvatska republikanska seljačka stranka, a od 1925. godine pod sadašnjim imenom neprekidno djelovala, sve dok njezin rad u domovini nije nasilno prekinut tj. zabranjen 11. lipnja 1941. godine. Svoj legitimitet i kontinuitet Stranka temelji na ilegalnom postojanju u Hrvatskoj od 1941. godine te na javnom djelovanju svoga vodstva u izbjeglištvu do prosinca 1989. godine, kada je obnovljeno djelovanje Stranke u domovini (Obnoviteljska skupština održana 20.11.1989.), a 1991. godine i Središnji odbor iz inozemstva prenio je svoj mandat na izabrano vodstvo Stranke u Hrvatskoj. Utemeljitelje Stranke, Antuna i Stjepana Radića na čelu stranke zamjenjuje 1929. godine dr. Vladko Maček, a njega 1964. godine dr. Juraj Krnjević. Godine 1980. izabran je Središnji odbor na čelu s dr. Josipom Torbarom koji je nakon smrti predsjednika J. Krnjevića preuzeo vodstvo Stranke. Za predsjednika HSS-a na Konvenciji 1991. godine izabran je ing. Drago Stipac. Na Skupštini HSS-a, u prosincu 1994. godine, za predsjednika Stranke izabran je dipl. ing. Zlatko Tomčić. Hrvatska seljačka stranka je politička organizacija koja se u ostvarenju svojih političkih ciljeva oslanja na sve slojeve naroda, a posebno seljaštvo kao temeljnog nositelja očuvanja hrvatske narodne samobitnosti. HSS svoje ciljeve ostvaruje u skladu sa čovječanskim i mirotvornim naukom i političkim djelom braće Stjepana i Antuna Radića te njihovih političkih nasljednika. Djelovanje stranke usmjereno je na izgradnju hrvatske države na načelima čovječnosti, demokracije, mirotvorstva, pravne države, socijalne pravice i zaštite čovjekove okoline te na gospodarstvo utemeljeno na obiteljskom gospodarstvu i gospodarskim općinama. HSS je parlamentarna stranka. Predsjednik stranke je Krešo Beljak.


Primorsko – goranski savez


U Općini Malinska – Dubašnica Primorsko – goranski savez djeluje preko povjerenika. Povjerenik za Općinu Malinska – Dubašnica je Ivan Tavčar.

Primorsko – goranski savez je stranka koja se zalaže za očuvanje regionalnog identiteta i promicanje lokalnih vrijednosti. Cilj Primorsko – goranskog saveza je ostvariti jaču decentralizaciju zemlje. Stranka je osnovana 1990. godine.7

Predsjednik stranke je Darijo Vasilić.

ADRESA SJEDIŠTA:

51 000 Rijeka
Ciottina ulica 19
(051) 335-359

Osnivanje: 1990.

 

Web portal,Portal,Općina,Malinska - Dubašnica,Malinska,Dubašnica,Robert Anton Kraljić,Miroslav Topić,Općinsko vijeće,PGŽ,Primorsko-goranska županija,otok Krk,uprava,dokumenti,vijesti,građani,ekonomija,galerija,kontakt,download,preuzimanje