Organizacijska struktura i predmet poslovanja KD Dubašnica

Tijela društva su:

1. Skupština, čiju funkciju obavljaju članovi Poglavarstva Općine Malinska – Dubašnica,
2. Uprava, koju čini jedan direktor.


 

Predmet poslovanja

*tiskarska djelatnost i usluge povezane s tiskanjem
*reciklaža
*proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
*skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
*uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti
*ostali kopneni prijevoz
*skladištenje robe
*ostale prateće djelatnosti u prijevozu
*poslovanje nekretninama
*iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
*prikazivanje filmova
*ostale rekreacijske djelatnosti
*pogrebne i srodne djelatnosti
*održavanje i upravljanje grobljima i krematorijima i prijevoz pokojnika
*održavanje javnih i zelenih površina, dječjih igrališta i sportskih terena
*održavanje nerazvrstanih cesta
*održavanje čistoće svih vrsta objekata
*održavanje javne rasvjete
*obavljanje dimnjačarskih poslova
*tržnica na malo
*odlaganje komunalnog otpada
*obavljanje usluga lučkih djelatnosti na pomorskom dobru
*iznajmljivanje privezišta za obavljanje športske, nautičko – turističke, ribarske i druge djelatnosti
*obavljanje rekreacijskih djelatnosti na plažama
*iznajmljivanje plažnih rekvizita, uređaja i plovnih objekata
*lučke djelatnosti:
*– spuštanje i podizanje brodica u more i iz mora
*– čišćenje i održavanje brodica
*– privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata
*– ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba
*– skladištenje i prenošenje roba i drugih materijala
*ukrcaj i iskrcaj putnika
*– ostale gospodarske djelatnosti koje su s predhodno navedenima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj i tehnološkoj svezi (npr.: opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, servisi lučke mehanizacije, lučko – agencijski poslovi i dr.)
*upravljanje sportskim objektima
*iznajmljivanje sportske opreme
*obavljanje redarske službe pri javnim okupljanjima
*izrada i upravljanje bazama podataka
*računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
*organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i otvorenim prostorima
*prijevoz brodovima ili čamcima za izlete, kružna putovanja i razgledavanje
*kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
*izrada i montaža gradskih i mjesnih cjevovoda i priključaka
*uređenje i održavanje javnih izljeva, cisterni i bunara
*građenje, projektiranje i nadzor
*organizacija i naplata usluga parkiranja
*pauk služba i blokiranje vozila
*iznajmljivanje kioska, boksova i štandova

Osnivači/članovi društva

Općina Malinska – Dubašnica, OIB: 36462926568
Malinska, Lina Bolmarčića 22

– jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

Ivan Petršorić, OIB: 58128109364
Milčetići, Milčetići 27

– član uprave

– zastupa društvo pojedinačno i samostalno, temeljem Odluke jedinog člana Društva od 01. studenog 2013. godine

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju sastavljena je dana 25. studenog 2005. godine.
Odlukom člana Društva od 06. veljače 2014. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju u cijelosti. Potpuni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom člana društva od 20. ožujka 2014. godine Izjava o osnivanju izmijenjena je u čl. 3. koji se odnosi na predmet poslovanja-djelatnosti. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA