Odluka o grobljima

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima („Narodne novine” broj 19/98 i 50/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20) Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica na sjednici održanoj 28. listopada 2020. godine, donijelo je Odluku o grobljima. Ovom se Odlukom utvrđuju oprema i uređaji grobnog mjesta, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, održavanje groblja i uklanjanje otpada s groblja, uvjeti upravljanja grobljem te uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.  Groblja na području Općine Malinska-Dubašnica su: Staro groblje (Svetog Apolinara), Groblje Miholjice (Svetog Mihovila) i Novo groblje u Bogovićima. Groblja su komunalni objekti u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica-

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.