Komunalno društvo “Dubašnica”

Komunalno društvo Dubašnica je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti u 100% vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica.

 

Temeljem stavka 6. članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), stavka 11. članka 26. i stavka 2. članka 71. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine« broj 9/02 i 46/04), u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93 i 34/99), Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, na sjednici održanoj dana 3. studenoga 2005. godine, donijela je Odluku o osnivanju “Komunalnog društva Dubašnica” d.o.o.

Ovom Odlukom Općina Malinska – Dubašnica, kao jedini osnivač, osnovala je trgovačko društvo, na neodređeno vrijeme, za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti.

Tvrtka društva glasi: Komunalno društvo “Dubašnica” društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Skraćena tvrtka društva glasi: Dubašnica d.o.o. Sjedište društva je u Malinskoj – Bogovićima, Stipkino 21. Temeljni kapital društva iznosi 200.000,00 kn.


Predmet poslovanja društva

Predmet poslovanja društva je:

 

* Kupnja i prodaja robe, te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, 22.2 Tiskarska djelatnost, 37 Reciklaža, 40.2 Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom, 41.0 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode, 90.0 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti: * Izrada i montaža gradskih i mjesnih cjevovoda i priključaka, * Uređenje i održavanje javnih izljeva, cisterni i bunara, * Građenje, projektiranje i nadzor, 60.2 Ostali kopneni prijevoz, 61.1 Pomorski i obalni prijevoz, 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje, 63.2 Ostale prateće djelatnosti u prijevozu: * Organizacija i naplata usluga parkiranja, * Pauk služba i blokiranje vozila, 70 Poslovanje nekretninama, 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, 93.03 Pogrebne i srodne djelatnosti: * Održavanje i upravljanje grobljima i krematorijima, * Prijevoz pokojnika, * Održavanje javnih i zelenih površina, dječjih igrališta, sportskih terena, * Čišćenje svih vrsta objekata, * Održavanje javne rasvjete, * Održavanje nerazvrstanih cesta, * Tržnice na malo, * Obavljanje dimnjačarskih poslova, * Održavanje čistoće, * Odlaganje komunalnog otpada, * Obavljanje usluga lučkih djelatnosti na pomorskom dobru, * Iznajmljivanje privezišta za obavljanje športske, nautičko-turističke, ribarske i druge djelatnosti, * Obavljanje rekreacijske djelatnosti na plažama, * Iznajmljivanje plažnih rekvizita, uređaja i plovnih objekata, * Lučke djelatnosti: * – spuštanje u more i podizanje brodica iz mora, * – čišćenje i održavanje brodica, * – privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata, * – ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj robe, * – skladištenje i prenošenje roba i drugih materijala, * – ukrcaj i iskrcaj putnika, * – ostale gospodarske djelatnosti koje su s prethodno navedenima u neposrednoj ekonomskoj i tehnološkoj svezi (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, servisi lučke mehanizacije, lučko-agencijski poslovi i dr.), 92.13 Prikazivanje filmova, 92.3 Ostale zabavne djelatnosti, 92.6 Sportske djelatnosti: * upravljanje sportskim objektima, * iznajmljivanje sportske opreme, 92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti: * Obavljanje redarske službe pri javnim okupljanjima, * Odlaganje komunalnog otpada, * Izrada i upravljanje bazama podataka, * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, * Organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i otvorenim prostorima.


Tijela društva

Tijela društva su:

 

1. Skupština, čiju funkciju obavljaju članovi Poglavarstva Općine Malinska – Dubašnica,
2. Uprava, koju čini jedan direktor.


Sjedište

Komunalno društvo “Dubašnica” d.o.o. je prije imalo sjedište u samoj zgradi Općine Malinska – Dubašnica u Malinskoj na adresi Lina Bolmarčića 22, a s obzirom da je u 12. mjesecu 2013. godine u funkciju pušten novi Komunalni centar Općine Malinska – Dubašnica, odnedavno se sjedište i službeno preselilo na adresu Stipkino 21. Novi Komunalni centar Općine se nalazi između naselja Bogovići i Sv. Anton. Objekte je projektirao riječki arhitekt Nenad Kocijan, radove je sa svojim kooperantima izvela tvrtka GP Krk, dok su poslove nadzora obavili djelatnici tvrtke Ino-Inžinjering iz Njivica. Radovi su trajali duže vremena i koštali su blizu 2 milijuna kuna. Tehnički pregled objekta obavljen je 7. studenog 2013. g., a samo nekoliko dana kasnije ishođena je i uporabna dozvola. Komunalci ovaj kompleks nazivaju Reciklažno dvorište, a sastoji se od tri prostorno odvojene ali i funkcionalno povezane cjeline. Prvu cjelinu novouređenog komunalnog kompleksa čini prostor na kojem je sagrađena upravna zgrada Komunalnog društva Dubašnica, ukupne površine 150 četvornih metara. U tom će se objektu nalaziti uredske prostorije i brojni prateći sadržaji dubašljanskih komunalaca kao što su radionica i skladište te nadstrešnicom natkriveni dvorišni prostor ukupne površine 200 kvadratnih metara. Druga cjelina je uređen prostor na koji će se dovoziti i privremeno deponirati nepropisno parkirana vozila koje će ljeti dovoziti pauk. Treći dio centra namijenjen je aktivnostima otočnog Trgovačkog komunalnog društva Ponikve za potrebe reciklažnog dvorišta unutar kojega će se i nadalje odvijati poslovi razvrstavanja prikupljenog krupnog otpada.


Plan javne nabave, Izmjene i dopune Plana i Registar ugovora

Temeljem članka 20. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 83/13), javni naručitelj Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., donosi Nabava vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn .

 


Informacije

Naziv:   DUBAŠNICA d.o.o.
Komunalno društvo
Adresa: Stipkino 21
51511 Malinska, Hrvatska


Kontakti:

Ivan Petršorić – direktor, član uprave
Iva Jurasić Lončarić – voditeljica financija, računovođa
Jelena Brusić – računovođa

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak 07,00 – 15,00 sati

Ostale informacije:

Djelatnost (NKD 2007): 81.29, Ostale djelatnosti čišćenja

Trgovački sud: Trgovački sud u Rijeci

Godina osnivanja: 2005.

MB: 2035243

OIB: 99387927460

MBS: 40225651

IBAN 1: HR 70 2340009 1110211014

IBAN 2: HR 50 2360000 1102423676

Veličina: mala

Kapital: 100% domaći

Broj zaposlenih: 15

Korisnik koncesije: Da

U predstečajnoj nagodbi: Ne


Odluke (“Dubašnica” d.o.o.)Plan nabave

Parking – Obavijesti, upute i lokacije


Pravo na pristup informacijama

1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
2. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija
3. Katalog informacija

Ovlaštena osoba komunalnog društva Dubašnica za informiranje je Gordan Franolić.

Zahtjev za pristup informacijama se podnosi pismenim putem na za to propisanom obrascu (ili putem telefona) na adresu:

Kontakt:

KOMUNALNO DRUŠTVO DUBAŠNICA d.o.o.
Stipkino 21, 51511 Malinska
(Službenik za informiranje)

Kontakt podaci službenika za informiranje:

Gordan Franolić
e-mail: parking@malinska.hr
telefon: 051/859-961


Izvješća o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Izvješće za 2016. godinu

 

Web portal,Portal,Općina,Malinska - Dubašnica,Malinska,Dubašnica,Robert Anton Kraljić,Miroslav Topić,Općinsko vijeće,PGŽ,Primorsko-goranska županija,otok Krk,uprava,dokumenti,vijesti,građani,ekonomija,galerija,kontakt,download,preuzimanje