Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom drugim propisima ustrojen je Jedinstveni upravni odjel u s Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 12/12). Upravni odjel ustrojen je za obavljanje upravnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

 

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta, stručni nazivi i uvjeti za raspored na radna mjesta, te broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela utvrđeni su Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i Sistematizacijom radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu koje donosi Općinski načelnik.

 

Djelovanje i rad Jedinstvenog upravnog odjela usmjerava i nadzire Općinski načelnik a upravlja pročelnik. Upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju službenici, a prateće i pomoćne poslove obavljaju namještenici.

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica ustrojena su dva odsjeka kao unutarnje ustrojstvene jedinice i to:

  • Odsjek za proračun i financije u kojem se obavljaju poslovi iz područja planiranja i izvršavanja proračuna i poslovi financijskog poslovanja
  • Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i upravljanje imovinom u kojem se obavljaju upravni i stručni poslovi iz područja komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša te upravljanje imovinom Općine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


centrala:         +385 (0) 51 750 500

fax:                  +385 (0) 51 750 510

e-mail:            info@malinska.hr

 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela


Neven MATUČ


Djelatnici: 


Ivana DUBROVIĆ


 

Nataša BADURINA

Prijemni ured


Referentice za administrativno – arhivske poslove


Dubravka TURČIĆ

Mary Ann TURČIĆ

 

  • +385 (0) 51 750 500
  • +385 (0) 51 750 510

Odsjek za proračun i financije


Odsjek za proračun i financije prati se ostvarenje prihoda i izrađuje proračun, kao i svi ostali plansko-financijski dokumenti.


Voditelj Odsjeka:

Luka DRPIĆ

 

Računovodstvena referentica

 

Elvedina GRUBIŠIĆ


Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i upravljanje imovinom

 

Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i upravljanje imovinom vodi brigu o općinskoj imovini, uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i izgradnji i uređenju  komunalnih objekata i komunalne infrastrukture.


 

Voditelj Odsjeka:


 

Branko JUSTINIĆ


Viši stručni referenti za komunalne poslove


Renato ŽIC

 

Biserka DEPIKOLOZVANE 


Komunalni redari


Zoran LJUTIĆ

 

Mario MIHALJEVIĆ

 


Prijava kvara javne rasvjete

Kvar na javnoj rasvjeti možete prijaviti na broj telefona ili slanjem e-maila jednom od komunalnih redara.


Referenti za komunalne poslove 

(komunalna naknada, porez na kuće za odmor)


Renata JURETIĆ FALEŽIĆ

 

Silvija DUNDOVIĆ


Referent za komunalni doprinos (komunalni doprinos, legalizacija)


Dražen PURIĆ

 

 Pravilnik JUO

Pravilnik o redu u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Malinska  Dubašnica (2021)

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela za prijam stranaka 

ponedjeljkom 08:00- 13:00

utorkom  8:00 – 13:00

srijedom  Općina ne ureduje za stranke

četvrtkom 12:00 – 17:00 

petkom  8:00 – 12:00 

 

DNEVNI ODMOR: 11:00 – 11:30

Prijam stranaka izvan određenog vremena moguć je uz prethodni dogovor sa službenikom ili telefonskom najavom.


Plan prijma u službu


Plan prijema u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2021. godinu

Izmjene i dopune plana prijema u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2019. godinu

Plan prijema u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2019. godinu

Plan prijema u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2017. godinu

Plan prijema u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2016. godinu

Plan prijama u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2015. godinu

Plan prijma u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2014. godinu

 

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA