Javni natječajiNatječaj za prodaju nekretnine  – Samoborska

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/18-02/5, Urbroj: 2142/05-04-03/2-18-5 od 09. svibnja 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Natječaj za prodaju nekretnine. više.

 


Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska-Dubašnica raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj. više.Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Temeljem Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 19. travnja 2018. godine, a na temelju članka 7., 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15 i 5/17), Općina Malinska – Dubašnica objavljuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina. više.


Natječaj za prodaju nekretnine 4522

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-01/2, Urbroj: 2142/05-04-03/2-18-7 od 26. travnja 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Natječaj za prodaju nekretnine. više.Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od dva mjeseca

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11, u nastavku teksta: ZNS), objavljuje se  Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od dva mjeseca. više.Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj 

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska-Dubašnica raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj. više.Javni natječaj
 
za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska -Dubašnica (‘Službene novine Primorsko – goranske županije’, broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15) načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica. više

 


Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 15. stavka 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,  84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska – Dubašnica (‘Službene novine Primorsko-goranske županije’, broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15) i Odluke Načelnika o objavi javnog natječaja za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica (Klasa: 363-02/18-01/16 URBROJ: 2142/05-03/1-18-1 od 16. veljače 2018. godine), načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica. više.


Natječaj za zamjenu nekretnine – Barušići

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13, 137/15, 123/17), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-03/4, Ur.broj: 2142/05-03/1-18-8 od 31. siječnja 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Natječaj za zamjenu nekretnine. više.


Oglas za prijam u za prijem u službu računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu 1 izvršitelja / icu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta uz probni rad od dva (2) mjeseca

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11, u nastavku teksta: ZNS) i Odluke o raspisivanju natječaja za prijam u službu KLASA: 112-03/18-01/1, URBROJ: 2142/05-04-01/1-18-1, objavljuje se oglas za prijam u za prijem u službu računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu 1 izvršitelja / icu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta uz probni rad od dva (2)mjeseca. više.


Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Javni natječaj je otvoren od 02. siječnja 2018. godine. Rok za dostavu prijava: 02. veljače 2018. u 12:00 sati. više.

 

 
2018.

 


2017.

2016.

2015.

2014.

2013.