Javni natječajiJavni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj 

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska-Dubašnica raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj. više.Javni natječaj
 
za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska -Dubašnica (‘Službene novine Primorsko – goranske županije’, broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15) načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica. više

 


Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 15. stavka 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,  84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska – Dubašnica (‘Službene novine Primorsko-goranske županije’, broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15) i Odluke Načelnika o objavi javnog natječaja za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica (Klasa: 363-02/18-01/16 URBROJ: 2142/05-03/1-18-1 od 16. veljače 2018. godine), načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica. više.


Natječaj za zamjenu nekretnine – Barušići

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13, 137/15, 123/17), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-03/4, Ur.broj: 2142/05-03/1-18-8 od 31. siječnja 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Natječaj za zamjenu nekretnine. više.


Oglas za prijam u za prijem u službu računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu 1 izvršitelja / icu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta uz probni rad od dva (2) mjeseca

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11, u nastavku teksta: ZNS) i Odluke o raspisivanju natječaja za prijam u službu KLASA: 112-03/18-01/1, URBROJ: 2142/05-04-01/1-18-1, objavljuje se oglas za prijam u za prijem u službu računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu 1 izvršitelja / icu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta uz probni rad od dva (2)mjeseca. više.


Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Javni natječaj je otvoren od 02. siječnja 2018. godine. Rok za dostavu prijava: 02. veljače 2018. u 12:00 sati. više.

 

 Natječaj za prodaju/zamjenu nekretnine – Miholjice

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/17-03/8, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-5 od 23. studenog 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Natječaj za prodaju/zamjenu nekretnine. više.


Natječaj za prodaju nekretnine – Nikole Tesle

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/11, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-9 od 23. studenog 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje  Natječaj za prodaju nekretnine.više.Natječaj za prodaju nekretnine – Jesenska

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/12, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-2 od 26. listopada 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnine. više.


Natječaj za zamjenu nekretnine – Riječka

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13 i 137/15), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13) članaka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-03/6, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-2 od 21. rujna 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje NATJEČAJ za zamjenu nekretnine. više


Natječaj za prodaju nekretnine – Sveti Vid Miholjice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/9, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-7 od 24. kolovoza 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnine. više


Administrativni referent/Administrativna referentica u pisarnici. više.

 Natječaj za prodaju nekretnine 3245/6

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/5, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-5 od 01. lipnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje Natječaj za prodaju nekretnine 3245/6 .više.Natječaj za prodaju nekretnine 4795

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-01/33, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-10 od 25. svibnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje Natječaj za prodaju nekretnine 4795. više.

Natječaj za prodaju nekretnine 1685/19

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/4, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-4 od 19. travnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje Natječaj za prodaju nekretnine. više.


Natječaj za prodaju nekretnine 1790

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/4, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-4 od 19. travnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje  Natječaj za prodaju nekretnine. više.Natječaj za zamjenu nekretnine 1126/4
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/16-03/4, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-10 od 19. travnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Natječaj za zamjenu nekretnine 1126/4. više.

 

Natječaj za zamjenu nekretnine (Vantačić)

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-03/2, Ur.broj: 2142/05-03/1-17-11 od 23. ožujka 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje  natječaj za zamjenu nekretnine. više.Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj (Markat)

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i10/14) Općina Malinska – Dubašnica raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj. više.


Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Temeljem zaključka Načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 06.ožujka 2017. godine, a na temelju članka 7. i 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko‐goranske županije“, broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15 i 5/17), Općina Malinska ‐ Dubašnica objavljuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina. više.


Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 15. stavka 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,  84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica (‘Službene novine Primorsko-goranske županije’, broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15) i Odluke Načelnika o objavi javnog natječaja za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica (Klasa: 363-02/17-01/4 URBROJ: 2142/05-03/1-17-1 od 6. ožujka 2017. godine), načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje JAVNI    NATJEČAJ za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica. više.
Natječaj za prodaju nekretnine (Malinska)

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/4, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-4 od 23. veljače 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje     NATJEČAJ za prodaju nekretnine. više.

 Natječaj za zamjenu nekretnine (OU8)

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/16-01/15, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-12 od 22. veljače 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje NATJEČAJ za zamjenu nekretnine. više.

 


Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – računovodstveni referent

U “Narodnim novinama” broj 14/17 od 15. veljače 2017. objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, na radno mjesto računovodstvenog referenta (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca. Posljednji dan za predaju prijava na natječaj pošti ili izravno u pisarnicu Općine je 23. veljače 2017. godine. više.Natječaj za prodaju nekretnine (Rova)

 

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/2, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-5 od 09. veljače 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje natječaj za prodaju nekretnine. više.

 Natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska – Dubašnica (‘Službene novine Primorsko-goranske županije’, broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15) načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica. više.

 Natječaj za zamjenu nekretnina (Ljutići)

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/16-03/3, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-5 od 12. siječnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Natječaj za zamjenu nekretnina (Ljutići). više.


 
Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine (Mesopust)

Temeljem odluke Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 3. siječnja 2017. godine, a na temelju članka 7. i 8.  Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11,  3/14 i 11/15), Općina Malinska–Dubašnica objavljuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine. više.
2018.

 


2017.

2016.

2015.

2014.

2013.