Javni natječajiNatječaj za prodaju nekretnine 3245/6

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/5, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-5 od 01. lipnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje Natječaj za prodaju nekretnine 3245/6 .više.Natječaj za prodaju nekretnine 4795

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-01/33, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-10 od 25. svibnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje Natječaj za prodaju nekretnine 4795. više.

Natječaj za prodaju nekretnine 1685/19

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/4, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-4 od 19. travnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje Natječaj za prodaju nekretnine. više.


Natječaj za prodaju nekretnine 1790

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/4, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-4 od 19. travnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje  Natječaj za prodaju nekretnine. više.Natječaj za zamjenu nekretnine 1126/4
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/16-03/4, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-10 od 19. travnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Natječaj za zamjenu nekretnine 1126/4. više.

 

Natječaj za zamjenu nekretnine (Vantačić)

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-03/2, Ur.broj: 2142/05-03/1-17-11 od 23. ožujka 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje  natječaj za zamjenu nekretnine. više.Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj (Markat)

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i10/14) Općina Malinska – Dubašnica raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj. više.


Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Temeljem zaključka Načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 06.ožujka 2017. godine, a na temelju članka 7. i 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko‐goranske županije“, broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15 i 5/17), Općina Malinska ‐ Dubašnica objavljuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina. više.


Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 15. stavka 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,  84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica (‘Službene novine Primorsko-goranske županije’, broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15) i Odluke Načelnika o objavi javnog natječaja za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica (Klasa: 363-02/17-01/4 URBROJ: 2142/05-03/1-17-1 od 6. ožujka 2017. godine), načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje JAVNI    NATJEČAJ za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica. više.
Natječaj za prodaju nekretnine (Malinska)

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/4, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-4 od 23. veljače 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje     NATJEČAJ za prodaju nekretnine. više.

 Natječaj za zamjenu nekretnine (OU8)

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/16-01/15, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-12 od 22. veljače 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje NATJEČAJ za zamjenu nekretnine. više.

 


Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – računovodstveni referent

U “Narodnim novinama” broj 14/17 od 15. veljače 2017. objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, na radno mjesto računovodstvenog referenta (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca. Posljednji dan za predaju prijava na natječaj pošti ili izravno u pisarnicu Općine je 23. veljače 2017. godine. više.Natječaj za prodaju nekretnine (Rova)

 

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/2, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-5 od 09. veljače 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje natječaj za prodaju nekretnine. više.

 Natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska – Dubašnica (‘Službene novine Primorsko-goranske županije’, broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15) načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica. više.

 


 


Natječaj za zamjenu nekretnina (Ljutići)

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/16-03/3, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-5 od 12. siječnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Natječaj za zamjenu nekretnina (Ljutići). više.


 
Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine (Mesopust)

Temeljem odluke Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 3. siječnja 2017. godine, a na temelju članka 7. i 8.  Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11,  3/14 i 11/15), Općina Malinska–Dubašnica objavljuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine. više.


 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Temeljem odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba, KLASA: 400-01/15-01/3, URBROJ: 2142/05-04-01/2-15-1, od 30.12.2015. Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica, dana 28. prosinca 2016. godine, objavljuje Javni natječaj. više.Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Markat i Dubašljanska 78)

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska – Dubašnica raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj. više


 

Natječaj za prodaju nekretnine – Rova

 

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-01/13, Urbroj: 2142/05-04-03/2-16-6 od 14. prosinca 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje  Natječaj za prodaju nekretnine na predjelu Rova. više


Natječaj za prodaju nekretnine – Rova

 

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-07/7, Urbroj: 2142/05-04-03/2-16-8 od 30. studenog 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje  Natječaj za prodaju nekretnine na predjelu Rova. više.   


 


Natječaj za prodaju nekretnine – Vantačići

 

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-01/40, Urbroj: 2142/05-04-03/2-16-7 od 30. studenog 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje  NATJEČAJ za prodaju nekretnine u naselju Vantačići.  višeNatječaj za prodaju nekretnine – Porat

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-02/2, Urbroj: 2142/05-04-03/2-16-7 od 10. studenog 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje   NATJEČAJ za prodaju nekretnine u naselju Porat. više
Natječaj za prodaju nekretnine – Karinovo

 

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-02/6, Urbroj: 2142/05-04-03/2-16-11 od 11. studenog 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje  NATJEČAJ za prodaju nekretnine Karinovo. više


Natječaj za prodaju nekretnine – Cuklićevo

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-01/13, Urbroj: 2142/05-04-03/2-16-6 od 03. studenog 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje  NATJEČAJ za prodaju nekretnine. više


Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 10/16), Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika. višeJavni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj – Obala 16

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska-Dubašnica raspisuje javni NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora. više


Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studnetima u školskoj/akademskoj godini 2016/2017

Temeljem članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine“ broj 43/09 i 10/16) i članka 31. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine“ broj 26/09, 43/09 i 14/13) raspisuje se NATJEČAJ za dodjelu stipendija. višeNatječaj za prijem u službu – administrativni referent – tajnik

Dana 21. rujna 2016. godine u Narodnim novinama broj 84/16 objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica na radno mjesto administrativni referent – tajnik – 1 izvršitelj/ica, ne neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. Natječaj: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2816228.htmlNatječaj za zamjenu nekretnina  – Porat

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/15-01/6, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-16-31 od 15. rujna 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje Natječaj za zamjenu/prodaju nektetnine u naselju Porat. više

Natječaj za zamjenu nekretnina – Lokvice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/15-03/6, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-16-5 od 15. rujna 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje natječaj za zamjenu nektetnina lokalitet Lokvice. više


Natječaj za poslovni prostor – Dubašljanska 78.

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska -Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska-Dubašnica raspisuje JAVNI NATJEČAJ  za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj  – Polsovni prostor, Dubašljanska 78. više


Natječaj za poslovni prostor – Obala 16.

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska-Dubašnica raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj – Poslovni prostor namjena za glazbenu školu – Obala 16. više


Natječaj za prodaju nekrentine – Rova

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13 i 137/15), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13) članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Zaključka Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-02/1, Urbroj: 2142/05-03/1-16-14 od 16. lipnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekrentine. više


Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja ljetnih manifestacija (Poninarova, Malinskarske noći)

Temeljem zaključka Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 20. lipnja 2016. godine, a na temelju članka 7. i 8. Odluke o davanju u zakup Javnih površina (“Službene novine Primorsko – goranske županije ” broj 8/05, 6/11, 3/14 i 11/15) Općina Malinska – Dubašnica objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja ljetnih manifestacija. više


Natječaj za prodaju nekretnine – Matijaševo

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13 i 137/15), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-02/4, Urbroj: 2142/05-03/1-16-6 od 16. lipnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnine. višeNatječaj za davanje u zakup neuređenog građevinskog zemljišta u predjelu Radići

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članaka 15. i 16. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (SN PGŽ 48/12, 28/15, 36/15 i  7/16)  i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-15/16-01/1, Urbroj: 2142/05-04-03/2-16-2 od 20. travnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje natječaj  za davanje u zakup neuređenog građevinskog zemljišta. više


Javni natječaj davanja u zakup nekretnine u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica na adresi Dubašljanska 78.

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska –  Dubašnica ‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska-Dubašnica raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj. više


Natječaj za zamjenu nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Suglasnosti Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-03/1, Ur.broj: 2142/05-03/1-16-2 od 25. travnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje   NATJEČAJ za zamjenu nekretnina. više


Natječaj za prodaju nekretnine (Zagrebačka)

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članaka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-02/3, Urbroj: 2142/05-04-03/2-16-6 od 18. svibnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje  NATJEČAJ za prodaju nekretnine. (ZAGREBAČKA). više

 Natječaj za prodaju nekretnine (ROVA)

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13 i 137/15), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članaka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-02/1, Urbroj: 2142/05-03/1-16-9 od 12. svibnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnine (ROVA). više


Natječaj – usmeno nadmetanje – za davanje u zakup 1 (jedne) kamene kućice – predio Lukobran, lokacija 7. (KD Dubašnica)

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15) i članka 5. Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2014 za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Malinska, lokacija LUKOBRAN – Komunalno društvo ‘Dubašnica’ d.o.o. dana 20.svibnja 2016.g. raspisuje slijedeći N A T J E Č A J – usmeno nadmetanje – Za davanje u zakup 1 (jedne) kamene kućice. više


2017.

2016.

2015.

2014.

2013.