Javni natječaji KD Dubašnica

Javni natječaji KD Dubašnica


Natječaj za davanje u zakup 2 (dvije) kamene kućice

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15) i članka 5. Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2014 za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Malinska, lokacija LUKOBRAN – Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. dana 30. ožujka 2018. g. raspisuje slijedeći natječaj za davanje u zakup dvije (2) kamene kućice. više.


2018.


2017.