Javni natječaji KD Dubašnica

Javni natječaji KD Dubašnica


 Oglas za primanje 5 (pet) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

 

Sukladno članku 16. Pravilnika o radu, i odluci o objavi oglasa od 1. ožujka 2017., direktor Komunalnog društva Dubašnica d.o.o., objavljuje oglas za primanje 5 (pet) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž). više.Natječaj za davanje u zakup 2 (dvije) kamene kućice

Temeljemu članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15) i članka 5. Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2014 za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Malinska, lokacija LUKOBRAN — Komunalno društvo ‘Dubašnica’ d.o.o. dana 26. veljače 2017. god. raspisuje slijedeći NATJEČAJ za davanje u zakup 2 (dvije) kamene kućice. više.2017.