Javni bilježnik

U Općini Malinska – Dubašnica Javni bilježnik djeluje na adresi Dubašljanska 78., u naselju Malinska. Radno vrijeme Javnog bilježnika je:

– Malinska: utorak i srijeda od 8.30 do 16.00, četvrtak od 8.30 do 17.00

– Omišalj: ponedjeljak i petak od 8.30-16.00

TELEFON: Malinska: 051 859 931, OMIŠALJ: 051 841 126
FAX: 051 841 126
E-MAIL: javni.biljeznik.neven.kucar@ri.t-com.hr

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.