Javne nabave KD Dubašnica

Temeljem članka 20. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 83/13), javni naručitelj Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., donosi Nabava vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn .Obavijest iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa


Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. kao javni naručitelj obajvljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima KD Dubašnica d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11 i 83/13, 143/13, 120/16).