Javna nabava

KONTAKT: nabava@malinska.hr

Javna nabava (engl. public procurement) je posebnim propisom utvrđeni obvezan način i postupak nabave robe i usluga, ustupanja radova, kupnje, najma ili zakupa od strane državnih i drugih tijela koja su korisnici državnog proračuna, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba pod kontrolom države ili jedinice područne (regionalne) samouprave (tzv. javnih poduzeća). Javna se nabava obavlja na temelju nadmetanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi objavljenih u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.


Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi naručitelji su obvezni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno članku 80. stavak 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16):

Općina Malinska-Dubašnica kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u sukobu interesa.

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).


Plan javne nabave, Izmjene i dopune Plana i Registar ugovora


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Prema članku 28. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16) Općina Malinska-Dubašnica objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


Kontrola javne nabave

Objave u Narodnim novinama o natječajima (nadmetanjima) Općine Malinska – Dubašnica možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom dijelu izbornika kliknite na “OBJAVE JN – Jednostavna tražilica” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Općina Malinska – Dubašnica, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja:

Pravilnik o jednostavnoj nabaviARHIVA:


Postupci javne nabave u 2015. godini

Naziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Dokumentacije (natječajne) za nadmetanja


PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.