Javna nabava

KONTAKT: nabava@malinska.hr

 

Javna nabava (engl. public procurement) je posebnim propisom utvrđeni obvezan način i postupak nabave robe i usluga, ustupanja radova, kupnje, najma ili zakupa od strane državnih i drugih tijela koja su korisnici državnog proračuna, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba pod kontrolom države ili jedinice područne (regionalne) samouprave (tzv. javnih poduzeća).
Javna se nabava obavlja na temelju raspisanih javnih natječaja.

 

Obavijest iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa

Općina Malinska – Dubašnica kao javni naručitelj obajvljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Malinska – Dubašnica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11 i 83/13, 143/13).


Plan javne nabave, Izmjene i dopune Plana i Registar ugovora

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Općina Malinska – Dubašnica objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:


Postupci javne nabave u 2015. godini

 

Naziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Registar bagatelne nabaveDokumentacije (natječajne) za nadmetanja

Kontrola javne nabave

Objave u Narodnim novinama o natječajima (nadmetanjima) Općine Malinska – Dubašnica možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom dijelu izbornika kliknite na “OBJAVE JN – Jednostavna tražilica” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Općina Malinska – Dubašnica, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja:

 


Pravilnik o jednostavnoj nabavi


Izravna pogodba

2016.