IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Općina Malinska – Dubašnica obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 017/2019).

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju www.malinska.hr

 

Status usklađenosti

Ova mrežna lokacija je potpuno usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, osim u video sadržajima objavljenim prije stupanja na snagu Zakona. Usklađenost će se dodatno provjeriti angažiranjem neovisne procjene treće starane.

 

Priprema Izjave o digitalnoj pristupačnosti

 

Ova Izjava pripremljena je dana  05. travnja 2020. godine, temeljem vlastite samoprocjene usklađenosti.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Eventualne primjedbe na pristupačnost stranice ili upiti vezani uz informacije i sadržaje koji nisu pokriveni opsegom primjene Zakona o pristupačnosti mogu se uputiti Službeniku za informiranje  Općine Malinska – Dubašnica.

 

Inspekcijski nadzor

 

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Telefonska pomoć osobama s invaliditetom i podrška korisnicima pomoćne tehnologije:

 

Službenik za informiranje  Općine Malinska – Dubašnica

 

Bernard Cvelić – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

◾tel. +385 (0) 51 750 513

◾fax. +385 (0) 51 859 322

◾e-mail. procelnik@malinska.hr

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.