Groblja i ukopi

Komunalno društvo Dubašnica na području općine Malinska-Dubašnica upravlja grobljima i ovlaštena je za provođenje poslova ukopa pokojnika. Groblja pod upravom KD Dubašnica su: groblje Miholjice, groblje Bogovići i groblje Sveti Apolinar.

DOKUMENTI:

 

OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA

CJENIK USLUGA UKOPA

ZAHTJEV ZA UKOP(PDF)

ZAHTJEV ZA UKOP (Word)

Odluka o visini grobnih naknada 18/1 od 30.07.2021

Odluka o grobljima – 37_2020

Odluka o grobljima (SNPGŽ)

 

 

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA