Groblja i ukopi

Komunalno društvo Dubašnica na području općine Malinska-Dubašnica upravlja grobljima i ovlaštena je za provođenje poslova ukopa pokojnika. Groblja pod upravom KD Dubašnica su: groblje Miholjice, groblje Bogovići i groblje Sveti Apolinar.

DOKUMENTI:

 

 

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA