JAVNI POZIV za korištenje  ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE  u svrhu zadovoljenja javnih potreba

Temeljem članka 12. Pravilnika o korištenju prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica u svrhu zadovoljenja javnih potreba (”Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 16/21) i Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 372-03/21-02/1, URBROJ: 2142/05-03/1-21-1 od 23. srpnja 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica raspisuje JAVNI POZIV za korištenje  ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE  u svrhu … Nastavi čitati JAVNI POZIV za korištenje  ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE  u svrhu zadovoljenja javnih potreba