Obavijest o radu reciklažnih dvorišta i odvozu otpada u vrijeme praznika

Obavijest o radu reciklažnih dvorišta i odvozu otpada u vrijeme praznika:

U subotu 26.12 je državni praznik i taj dan:

–          Neće biti odvoz biootpada

–          Reciklažna dvorišta su zatvorena

Petak 01.01.2021. državni praznik i taj dan:

–          Neće biti odvoza žute kante (plastika)

–          Reciklažna dvorišta su zatvorena

Sve ostale dane radimo prema zimskom radnom vremenu.

Ispred svakog reciklažnog dvorišta nalaze se posude za odlaganje kao i zeleni otoci za sve one korisnike koji imaju potrebu za odlaganje otpada izvan sustava od vrata do vrata.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.