Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prodaju stana (VILA ZORA)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Klasa: 943-02/20-02/1

Ur.broj: 2142/05-04-03/2-20-22

Malinska, 02. prosinca 2020. godine

 


OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

za prodaju stana


Po završetku javnog natječaja za prodaju stana na adresi Obala 16, u naselju Malinska (objekt Vila Zora),  u prizemlju stambeno-poslovne zgrade na grč. 223 k.o. Bogović, upisane z.k.ul. 2928 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, u zemljišnim knjigama upisan kao: „1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), Osim stana u prizemlju koji je izuzet iz nacionalizacije i to baš sobe br.1 s istočne strane ulaza, kuhinje sa ostavom, sobe br.III, te prostora za kupaone i gdje je ranije bila cisterna, te stepenica koje vode u podzemnu prostoriju kao i podrum uz pravo korištenja ulaza sa istočne strane hodnika i produžetka, te nužnika zgrade, vlasništvo Juranić Ivana od Tome, s prijašnjeg korisnika Općine Krk OPĆINA MALINSKA“ objavljenog u Novom listu 15. studenog 2020. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 30. studenoga 2020. godine u 12:00 h, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da tijekom Natječaja nije zaprimljena nijedna ponuda.

 

Pročelnik:

Bernard Cvelić

 

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.