Projekt širokopojasnog pristupa Internetu

Projektom razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik bit će do krajnjih korisnika u tzv. bijelim područjima svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka Krka izgrađena svjetlovodna pristupna mreža (engl. Fiber to the Home – FTTH).

Bijela područja obuhvaćaju krajnje korisnike kojima trenutno nije dostupan širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 30 Mbit/s, kao i one kojima operatori elektroničkih komunikacija širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 30 Mbit/s neće osigurati sve do kraja 2023. godine.

Nakon što su 26. kolovoza ove godine sve otočne jedinice lokalne samouprave i Komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. potpisali Sporazum o suradnji na ovom projektu, Grad Krk je, kao nositelj projekta, 27. kolovoza, potpisao i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014. – 2020., i to s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Realizacija ovog, za otok Krk izuzetno važnog razvojnog projekta, vrijednog ukupno 79,46 milijuna kuna kreće odmah, a završetak je planiran za kraj 2023. godine. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo je Gradu Krku 57.619.737,71 kuna bespovratnih sredstava, a ostatak, do punog iznosa (19.740.912,97 kn), sufinancirat će jedinice lokalne samouprave sukladno broju predviđenih priključaka na svome području.

Na otoku Krku tako se predviđa izgradnja svjetlovodne pristupne mreže za 12.223 korisnika:

Jedinice lokalne samouprave

Broj korisnika u bijelim područjima

Udjeli jedinica lokalne samouprave

Grad Krk1.66913,65%
Općina Baška1.44711,84%
Općina Dobrinj3.26426,70%
Općina Malinska-Dubašnica3.52928,87%
Općina Omišalj1.1069,05%
Općina Punat4413,61%
Općina Vrbnik7676,28%

***

Jedinice lokalne samouprave

Ukupno u kunama

Grad Krk2.695.539,86
Općina Baška2.336.995,91
Općina Dobrinj5.271.565,08
Općina Malinska-Dubašnica5.699.556,73
Općina Omišalj1.786.259,49
Općina Punat712.242,71
Općina Vrbnik1.238.753,19

Kako će se projekt financirati javnim novcem, izgrađena infrastruktura bit će u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, i kao takva dostupna svim telekom operaterima pod jednakim uvjetima, s time da će po završetku investicije biti predana Ponikvi eko otok Krk d.o.o. na održavanje i upravljanje.

Projekt je usklađen sa svim mjerodavnim strateškim dokumentima na razini Europske unije i Republike Hrvatske (Digitalna agenda za Europu 2020., Europsko gigabitno društvo do 2025., Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj od 2016. – 2020.), kao i razvojnim dokumentima jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

Realizacija ovog projekta u konačnici će korisnicima novoizgrađene mreže omogućiti korištenje Interneta brzine prijenosa veće od 100 Mbit/s, s mogućnošću nadogradnje na brzine od 1 Gbit/s, pa čak i više. Ukratko, nova infrastruktura trebala bi osigurati kvalitetniji život otočanima te stvoriti preduvjete za brži budući razvoj.

Sadržaj ovog priloga isključiva je odgovornost Grada Krka!

Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr.

(Izvor: www.grad-krk.hr)

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.