Na današnji dan umro slavist Ivan Milčetić Matina

Na današnji dan umro slavist Ivan Milčetić Matina

Ivan Milčetić ( Milčetići, 27. kolovoza 1853. – Varaždin, 26. listopada 1921.) bio je slavist, jedan od znamenitih i zaslužnih Dubašljana rođen je 27. kolovoza 1853. u selu Milčetići, a preminuo u Varaždinu 26. listopada 1921. Vrlo rano napušta rodni kraj. Pučku je školu polazio u Bogovićima, Gologorici kraj Pazina i gradu Krku, gimnaziju u Rijeci, a fakultet u Zagrebu, Pragu i ponovo u Zagrebu. Službovao je kao suplent u Splitu, zatim kao profesor u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci i opet u Varaždinu. Godine 1893. postao je član-dopisnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Ivan Milčetić umnogome je svojim radom zadužio buduće generacije istraživača različitih profila – posebice jezikoslovce (Hrvatska glagoļska bibliografija, Zagreb 1911.), povjesničare književnosti (Hrvati od Gaja do g. 1850., Zagreb 1878.), folkloriste (Koleda u južnih Slavena, Zagreb 1917.) i druge.

Bavio se uglavnom problemima starije hrvatske književnosti, a među prvima je pisao o novijoj hrvatskoj književnosti, poglavito o preporodnom razdoblju, za koje je predložio književnu periodizaciju. Pisao je dijalektološke rasprave (Čakavština Kvarnerskih otoka, Rad JAZU, 1895), te one o hrvatskom jezičnom standardu. Osobite su mu zasluge u proučavanju hrvatskoga glagoljaštva jer je prikupljenu građu i usustavio. Njegov je najznačajniji rad s toga područja Hrvatska glagoljska bibliografija. Dio I. Opisi rukopisa (Starine, 1911).

Bio je prvi urednik Zbornika za narodni život i običaje Južnih Slavena (1896), u kojem je objavio znatan broj radova s etnografsko-folklorističkoga područja, od kojih je najpoznatiji Koleda u Južnih Slavena (1917)

U prvom svesku Zbornika za narodni život i običaje iz 1896. godine Milčetić je objavio nekoliko tekstova o različitim folklorističkim temama i osobitostima iz Dubašnice. Pri tome poslu od velike pomoći mu je bio njegov rođak pop Mihovil Mužinić Mužina (1850. – 1933.). Milčetić je tako sakupio podatke i pisao o dubašljanskim ženidbenim običajima, božićnim blagdanima, prporuši, o vjerovanjima u mistična bića te o igrama i plesovima.

 

ivan milčetić matinaSlika: Krčki val

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Homo na Jidra – memorijal Nikola Jurić