ELOO – Evidencija lokacija odbačenog otpada

ELOO – Evidencija lokacija odbačenog otpada

Sukladno članku 137. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpada (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) kojim je definiran sadržaj i način vođenja informacijskog sustava gospodarenja otpadom, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je izradilo sustav ELOO (Evidencija lokacija odbačenog otpada) čime je stvorena osnova za provedbu obveza iz članka 36. navedenog Zakona vezano uz uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Za potrebe evidencije podataka o lokacijama odbačenog otpada kreirane su web i mobilna aplikacija koje su sastavna komponenta informacijskog sustava gospodarenja otpadom.

Na našim web stranicama, u podnožju, nalazi se link na aplikaciju.


Na stranicama ELOO-a objavljene su Upute za prijavu i korištenje sustava. Iste preuzimamo u cijelosti.

Upute

Korisnička dokumentacija za uloge djelatnika nadležnih upravnih tijela u županiji, Gradu Zagrebu, JLS, državnog inspektorata i ostalih

Za preuzimanje korisničke dokumentacije za uloge djelatnika nadležnih upravnih tijela u županiji, Gradu Zagrebu, JLS, državnog inspektorata i ostalih kliknite OVDJE.

Korisnička dokumentacija za ulogu komunalni redar

Za preuzimanje korisničke dokumentacije za ulogu komunalni redar kliknite OVDJE.

Video uputa za registraciju u ELOO sustav

Želite se registrirati u ELOO sustav, ali niste sigurni kako? Pogledajte naš kratki video registracije!

Mobilna aplikacija za komunalne redare

Objavljeno: 14.10.2019. 11:09

U video uputama pogledajte kako kreirati prijavu iz naše mobilne aplikacije. ELOO mobilna aplikacija može raditi i u offline načinu rada. Ukoliko ostanete bez interneta, ne brinite, Vaša prijava biti će lokalno pohranjena na Vašem mobilnom uređaju te će se pri ponovnom uspješnom spajanju mobilnog uređaja s internetom sve neposlane prijave poslati.

 

Izvor:https://eloo.haop.hr/public/upute 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA