Dobrovoljno darivanje krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Krk održat će se u ponedjeljak, 5. listopada 2020. godine, u prostorijama Doma zdravlja Krk, između 8,00 i 14,00 sati.

Na dan darivanja krvi, darovateljima će, uz predočenje knjižice redovnim linijama “Arrive” biti će osiguran besplatan prijevoz  do mjesta darivanja krvi i povratak do kuće ili radnog mjesta.)

Ako, zbog pandemije, dođe do bilo kakvih naknadnih promjena, iste će biti objavljene putem Facebook profila Gradskog društva Crvenog križa Krk, internetskih stranica Grada Krka te općina otoka Krka.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.