TEČAJ PRIPREME ZA POROD I RODITELJSTVO

TEČAJ PRIPREME ZA POROD I RODITELJSTVO

započinje 7.9.2020 g. i izvodit će se kao e-tečaj preko aplikacije Skype.
Prijave pozivom na 0992518290 i/ili 0992518262 putem e-maila na adresu: tecaj.trudnice.krk@domzdravlja-pgz.hr ili putem Facebook stranice Tečaja za trudnice – Krk.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Veličina slova