Javna rasprava o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići3 za javnu raspravu

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica objavljuje

J A V N U R A S P R A V U
O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE POSLOVNE NAMJENE K-3 BARUŠIĆ ZA JAVNU RASPRAVU


Javna rasprava će se održati u razdoblju od 23. srpnja 2020. do 30. srpnja 2020. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu izvršiti javni uvid u izloženi Prijedlog plana radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u sali prizemlja zgrade Općine Malinska-Dubašnica na adresi Lina Bolmarčića 22.

Javno izlaganje će se održati na mjestu izlaganja plana dana 23. srpnja 2020. godine s početkom u 11,00 sati.

Zainteresirani mogu podnositi primjedbe i prijedloge za vrijeme trajanja javne rasprave od 23. do 30. srpnja 2020. godine.


KLASA: 350-02/19-01/10
URBROJ: 2142/05-04-03/1-20-93
Malinska, 15. srpnja 2020. godine


Pročelnik:
Bernard Cvelić

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.