EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK

Povodom Europskog tjedna održive energije 2020. posvećenog obnovljivoj i zelenoj energiji i energetskoj učinkovitosti, Interreg program Italija-Hrvatska objavljuje zbirku priča o projektima (među kojima je i DEEP SEA) podvlačeći ulogu EU fondova (ERDF) i suradnju u potpori gospodarstvu izgrađenom na čistoj, sigurnoj i učinkovitoj energiji.

Priča o projektima

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.