Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka za 2019. godinu

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOBRINJ

KLASA: 620-01/20-01/1
URBROJ: 2142-04-02-20-1


U Dobrinju, 12. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 19. Pravilnika o radu Odbora za proglašenje sportaša otoka Krka (KLASA: 620-03/16-01/1, URBROJ:2142-02-02/1-16-5), Općina Dobrinj raspisuje

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka za 2019. godinu


I. Predmet ovog Javnog poziva je predlaganje kandidata za sportaša godine otoka Krka za 2019. godinu.

II. Prijedlog iz točke I. mogu dati sve sportske udruge, koje djeluju na otoku Krku i sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka.

III. Sportske udruge prijavljuju svoje članove kao kandidate s rezultatima ostvarenima u 2019. godini u sljedećim kategorijama:
1. Najuspješnija sportašica do 14 godina starosti,
2. Najuspješniji sportaš do 14 godina starosti,
3. Najuspješnija sportašica od 14 – 18 godina,

4. Najuspješniji sportaš od 14 – 18 godina,

5. Najuspješnija sportašica seniorka,

6. Najuspješniji sportaš senior,

7. Najuspješnija ženska ekipa do 18 godina starosti,
8. Najuspješnija muška ekipa do 18 godina starosti,
9. Najuspješnija ženska seniorska ekipa,

10. Najuspješnija muška seniorska ekipa,
11. Nagrade za sportske zasluge i jubileje.

IV. Pisani prijedlog iz točke I. ovog Javnog poziva obvezno sadrži:
1. Sportaši natjecatelji

individualci (red.br. 1. – 6. točke III.) i ekipe (red.br. 7. – 10. točke III.):
– popunjeni obrazac prijave (excell tablica) s 5 najznačajnijih sportskih rezultata u 2019. godini i rangom natjecanja (uputstva se nalaze na prvoj stranici excell tablice, koja je sastavni dio Javnog poziva),
– potvrdu o članstvu u klubu (kopija članske iskaznice),
– za sportaše koji djeluju izvan područja otoka Krka, a stanovnici su otoka Krka, uz navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti i potvrdu o prebivalištu.

Pojedini klub po kategoriji može prijaviti najviše 2 kandidata.

2. U kategoriji navedenoj pod rednim brojem 11. točke III. kandidati se nominiraju temeljem posebno uspješnih sportskih aktivnosti, zapaženih zasluga ili doprinosa prosperitetu otočkog sporta u pojedinoj kalendarskoj godini. Nagrade se također dodjeljuju za jubileje i to za 15, 20 i više godina kontinuiranog rada u sportu svim pojedincima i klubovima koji u godini za koju se nagrade i priznanja dodjeljuju slave obljetnicu.

V. Nagrade za najbolje po kategorijama iz točke III. iznose:

– za pojedinca 1.000,00 kuna,

– za sportsku ekipu 2.000,00 kuna.

VI. Zaprimljene prijedloge razmatrat će i ocjenjivati Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka, sukladno odredbama Pravilnika o radu Odbora za proglašenje sportaša otoka Krka.

VII. Prijedlozi se dostavljaju s naznakom:


„ZA SPORTAŠA GODINE OTOKA KRKA ZA 2019. GODINU“
na adresu:
OPĆINA DOBRINJ
Dobrinj 103
51514 Dobrinj

ili putem e-maila na adresu: opcina@dobrinj.hr uz naznaku „ZA SPORTAŠA GODINE OTOKA KRKA ZA 2019. GODINU“.


VIII. Krajnji rok za dostavu prijedloga je 15. (petnaesti) dan od dana objave Javnog poziva do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.
Prijedlozi koji pristignu nakon 15.00 sati dana 27. ožujka 2020. godine, bez obzira na način dostave, smatraju se zakašnjelima.

IX. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi pristigli izvan utvrđenog roka neće se razmatrati i vratit će se podnositelju.


Općinski načelnik
Neven Komadina,v.r.


PRIJAVNI OBRAZAC:
Obrazac-sportaši-2019

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.