Najava 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Najava 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/19-01/1

URBROJ: 2142/05-04-01/1-19-30


Malinska, 13. prosinca 2019.


Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam

za 18. prosinca 2019. godine

s početkom u 18:00 u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica
24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I    R E D –


  1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Vijeća

 

  1. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2020. GODINU

2.1. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu

2.2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu

2.3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.

2.4. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.

2.5. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini

2.6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu

 

  1. Zaključak o stručnoj analizi inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna prostornih planova Općine Malinska-Dubašnica zaprimljenih tijekom 2018. godine

 

  1. Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Otok Krk Energija d.o.o.

(materijal po ovoj točki, čija je prezentacija održana na prošloj sjednici dostaviti će se na samoj sjednici)

 

  1. Vijećnička pitanja

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA