Najava 23. sjednice Općinskog vijeća

Najava 23. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/1

URBROJ: 2142/05-04-01/1-19-27

Malinska, 29. studenog 2019.


Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam


za 5. prosinca 2019. godine

s početkom u 18:00 u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica

23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica


Za sjednicu predlažem sljedeći:D N E V N I      R E D


 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Vijeća
 3. TZ Malinska-Dubašnica
 4. KD Dubašnica d.o.o.

5. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu


5.1. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2019. godinu

5.2. Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

5.3. Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

5.4. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini


 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

7. PRIRODNE NEPOGODE


7.1. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

7.2. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu


 1. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u Općini Malinska-Dubašnica
 2. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist HEP ODS d.o.o.
 3. Odluka o povratu komunalnog doprinosa
 4. Informacija o mogućnosti stjecanja poslovnog udjela u trgovačkom društvu OTOK KRK ENERGIJA d.o.o.
 5. Informacija načelnika o projektu navodnjavanja polja Dubašnica
 6. Vijećnička pitanja

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v.r.

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA