Najava 21. sjednice Općinskog vijeća

Najava 21. sjednice Općinskog vijeća

Malinska, 3. srpnja 2019.

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam

za 12. rujna 2019. godine
s početkom u 19:00 u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I   R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Vijeća

2. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Vijeća

3. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Vijeća

4. Prezentacija modela modernizacije sustava javne rasvjete kroz ESCO model

5. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje PONIKVE VODA d.o.o.

6. Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica

7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu

8. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu

8.1. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2019. godinu

8.2. Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
8.3. Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata

10. Odluka o prihvaćanju ponuda prispjelih u postupku natječaja za prodaju/zamjenu zemljišta (Vantačići – Valica)

Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Column 2

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA