Obavijest o obvezi izdavanja e-računa

Općina Malinska-Dubašnica obavještava da, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 94/18) te Direktivi Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 1.   2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa (e-računa) prema obveznicima javne nabave.

Općina Malinska-Dubašnica kao javni naručitelj obveznik je javne nabave, te će od 1. srpnja 2019. godine zaprimati račune i prateće isprave isključivo u elektroničkom obliku, odnosno putem centralne platforme. Račun izdan u papirnatom obliku vratit će se pošiljatelju, odnosno takav račun neće moći biti plaćen. Ističemo, da se ni skenirani račun u .pdf formatu te dostavljen e-mailom, također, ne smatra e-računom.
Stoga, obavještavaju se svi subjekti koji prema Općini Malinska-Dubašnica šalju račune da od 1. srpnja 2019. godine moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-računa.
Servisu e-Račun u javnoj nabavi može se pristupiti putem Financijske agencije ili drugih informacijskih posrednika. O načinu pristupanja servisu e-Račun u javnoj nabavi možete se informirati u najbližoj poslovnici FINA-e ili na web adresama https://www.fina.hr/e-racun-u-javnoj-nabavi i https://www.fina.hr/kontakti1.
E-mail adresa Općine Malinska-Dubašnica za servis e-Račun u javnoj nabavi je: financije@malinska.hr.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.