Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2019. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2019. godini

Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica, Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Općine Malinska – Dubašnica u 2019. godini


I.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2019. godini mogu dati građani sa prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica i udruge civilnog društva sa sjedištem u Općini Malinska-Dubašnica.

Ukoliko u propisanom roku ne bude dostavljen niti jedan prijedlog, tada prijedlog za javno priznanje Općinskom vijeću može podnijeti općinski načelnik.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica.

 

II.

Javno priznanje u smislu ovog Pravilnika odnosi se na odnosi se na proglašenje počasnog građanina i na dodjelu Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica u 2019. godini.

 

III.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu za dodjelu javnih priznanja obavezno sadrži:

–       podatke o podnositelju prijedloga

–       obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata

–       životopis kandidata

–       prijedlog javnog priznanja

Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim neće se razmatrati.

 

IV.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2019. godini s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno do 1. srpnja 2019. godine neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, 51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica”.

 

KLASA: 061-01/19-01/1

URBROJ: 2142-05-03/1-19-1

U Malinskoj, 11. lipnja 2019.


Općinski načelnik:

Robert Anton Kraljić, v.r.PRILOG:
Javni poziv 2019

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA