Izbori za Europski parlament: Biračka mjesta

BIRAČKA MJESTA

NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


Na području OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA određena su biračka mjesta na Izborima članova u Europski parment:

1. Biračko mjesto broj 1. – SVETI VID-MIHOLJICE u PROSTORIJAMA DRUŠTVENOG DOMA MATE JUSTINIĆ, SVETI VID MIHOLJICE

za birače s prebivalištem u:MARŠIĆI: MARŠIĆI, SRŠIĆI: SRŠIĆI, SVETI VID-MIHOLJICE: SVETI VID-MIHOLJICE


2. Biračko mjesto broj 2. – MILOVČIĆI u PROSTORIJAMA DRUŠTVENOG DOMA MILOVČIĆI


za birače s prebivalištem u:

BARUŠIĆI: BARUŠIĆI, KREMENIĆI: KREMENIĆI, LJUTIĆI: LJUTIĆI, MILOVČIĆI: MILOVČIĆI, OŠTROBRADIĆ: OŠTROBRADIĆ, SABLJIĆI: SABLJIĆI, STRILČIĆI: STRILČIĆI, SVETI ANTON: SVETI ANTON, SVETI IVAN: SVETI IVAN, ŽGOMBIĆI: ŽGOMBIĆI

3. Biračko mjesto broj 3. – PORAT u PROSTORIJAMA PRIVATNOG STAMBENOG OBJEKTA PORAT 5A


za birače s prebivalištem u:

PORAT: NOVINA, PORAT, ŽUBRA (PARNI BROJEVI OD KBR. 62 / NEPARNI BROJEVI OD KBR. 63), VANTAČIĆI: ANTONA BOGOVIĆA, ČRNI PESAK, DUBANJAK, DUHLJICE, I ODVOJAK ČRNI PESAK, II ODVOJAK ČRNI PESAK, KERUŠEVO, LIŠINA, MASLINSKA, MATIJAŠEVO, MIHOVILIĆI, MIROSLAVA CELEBRINA, MURVICE, ODVOJAK LIŠINE, OGRADE, OŠIŠĆE, PODVORNICA, PRHOVIĆEVA, RTIĆ, VALICA, VANTAČIĆI, ZELENGAJ, ŽUBRA (PARNI BROJEVI DO KBR. 60 / NEPARNI BROJEVI DO KBR. 61)

4. Biračko mjesto broj 4. – BOGOVIĆI u PROSTORIJAMA OSNOVNE ŠKOLE „FRAN KRSTO FRANKOPAN“, BOGOVIĆI, STIPKINO 7


na kojem će glasati birači s prebivalištem u:

MILČETIĆI: BAŠĆANSKA,BODULSKA, DOBRINJSKA, DUBAŠLJANSKA (PARNI BROJEVI DO KBR. 10 / NEPARNI BROJEVI DOKBR. 15), FRANA SUPILA, IVANA MILČETIĆA MATINE, JADRANSKA, JAMINA, JESENSKA, KAPELA, KARINOVO, KRČKA, LANIŠĆE, MEKOTINA, MILČETIĆI, ODVOJAK RIJEČKE, OMIŠLJANSKA, POLJIČKA, RIJEČKA (NEPARNI BROJEVI OD KBR. 31), VLADE BAGATA, ZAGREBAČKA, ZVEZDAN, TURČIĆ: TURČIĆ, ZIDARIĆI: BRAĆE TURČIĆ (SVI PARNI BROJEVI / NEPARNI BROJEVI OD KBR. 15), GRIČ, LONČAROVO, MATE BALOTE (PARNI BROJEVI), RIJEČKA (PARNI BROJEVI OD KBR. 14), ROVA, ZIDARIĆI


5. Biračko mjesto broj 5. – MALINSKA u PROSTORIJAMA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA, LINA BOLMARČIĆA 22


na kojem će glasati birači s prebivalištem u:

BOGOVIĆI: 17. TRAVNJA, BRANKA FUČIĆA (PARNI BROJEVI DO KBR. 38 / NEPARNI BROJEVI DO KBR. 29), DUBAŠLJANSKA (PARNI BROJEVI OD KBR.12 DO KBR. 48 / NEPARNI BROJEVI OD KBR. 17 DO KBR. 55), FRANKOPANSKA, ISTARSKA, LEVANDA (NEPARNI BROJEVI), LOKVICA, MIRKA RADIĆA, MUŽINI, NOVO NASELJE, ODVOJAK 17. TRAVNJA, ODVOJAK BRANKA FUČIĆA, ODVOJAK STIPKINO, PAVUS (PARNI BROJEVI), PAVUS II., PAVUS IV., PAVUS VI., PETRLINI, PODLOKVIĆ, POLJINA, STIPKINO, SVETOG APOLINARA (PARNI BROJEVI OD KBR. 18 / NEPARNI BROJEVI OD KBR. 15), MALINSKA: BOK, BRAĆE TURČIĆ (NEPARNI BROJEVI DO KBR. 13), BRANKA ŽUPANA, CUKLIĆEVO, DRAGA, DRAŽINE, DUB, DUBAŠLJANSKA (PARNI BROJEVI OD KBR. 50 / NEPARNI BROJEVI OD KBR. 57), HALUDOVO, IVANA MILČETIĆA MATINE, IVANA ZAJCA, JAZ, JOAKIMA TONČIĆA, KALA, KAZIMIRA OSTROGOVIĆA, KLARINA, KRALJA TOMISLAVA, KRČKIH ISELJENIKA, KVARNERSKA, LEVANDA (PARNI BROJEVI), LINA BOLMARČIĆA, LJUDEVITA GAJA, MATE BALOTE (NEPARNI BROJEVI), MEKOTINA, MIHOVILA RADIĆA, NEDJELJKA KARABAIĆA, NIKOLE TESLE, OBALA, ODVOJAK KRALJA TOMISLAVA, ODVOJAK KVARNERSKE, ODVOJAK SLAVKA PANČIĆA, PALIH BORACA, PIONIRSKA, PORTIĆ, PRIKO POJA, PUT HALUDOVA, RAJSKA CESTA, RIJEČKA (PARNI BROJEVI DO KBR. 12 / NEPARNI BROJEVI DO KBR. 29), RUĐERA BOŠKOVIĆA, SAMOBORSKA, SLAVKA PANČIĆA, SVETOG APOLINARA (PARNI BROJEVI DO KBR. 16 / NEPARNI BROJEVI DO KBR. 13), TINA UJEVIĆA, VLADIMIRA NAZORA, VRTAČA, RADIĆI: BRANKA FUČIĆA (PARNI BROJEVI OD KBR. 40 / NEPARNI BROJEVI OD KBR. 31), GRDINE, MIROSLAVA KRLEŽE, ODVOJAK GRDINE, ODVOJAK PRIMORSKE, PAVUS (NEPARNI BROJEVI), PAVUS I., PAVUS III., PRIMORSKA, PUT RADIĆI, RADIĆI.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.