Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Temeljem odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 30. Ožujka 2019. godine, a na temelju članka 7. i 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/17 i 5/19), Općina Malinska-Dubašnica objavljuje


JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina


I. PREDMET NATJEČAJA


Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina za postavljanje privremenih naprava radi obavljanja sezonskih djelatnosti.


II. NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PONUDE


Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

“NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU”,

pismenim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili neposredno u Pisarnici Općine Malinska-Dubašnica.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 13. svibnja 2019. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

III. UVJETI NATJAČAJA


Cjeloviti tekst natječaja, u kojem su navedene lokacije i uvjeti provedbe natječaja, može se preuzeti u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica u uredovnom vremenu općinske uprave, a objavit će se i na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Malinska – Dubašnica http://www.malinska.hr/.


KLASA: 363-01/19-01/2

URBROJ: 2142/05-04-03/7-19-12

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

PRILOG:
CIJELOVITI TEKST NATJEČAJA

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.