Upisi u Dječji vrtić Katarina Frankopan

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Katarina Frankopan za pedagošku godinu 2019./2020. (koja počinje 2. rujna 2019.) primat će se u krčkom dječjem vrtiću, na adresi Smokvik 7, od 2. do 12. svibnja 2019.

Roditelji će ondje nove polaznike svih područnih jedinica te predškolske ustanove moći prijaviti tijekom radnih dana od 09.00 do 12.00, a za one koji prijavu ne mogu obaviti u naznačenom vremenu osigurani su i poslijepodnevni termini od 16.00 do 19.00 sati, i to 02., 07., i 09. svibnja. Na prijave su pozvani roditelji djece koja će se upisivati u vrtićke jedinice grada Krka, Omišlja, Njivica, Malinske, Vrha, Baške, Vrbnika, Polja i punta. Prijave se podnose za mališane koji će početkom pedagoške godine imati navršene tri, odnosno jednu godinu života, za jaslice u Krku, Malinskoj, Njivicama, Omišlju i Baški.

Prilikom podnošenja prijave potrebno je priložiti:

  • obrazac prijave (koji se može preuzeti u prilogu ove obavijesti);
  • potvrdu o prebivalištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili važeću osobnu iskaznicu te preslike osobnih iskaznica oba roditelja;
  • rodni list djeteta (koje se upisuje) ili izvadak iz matice rođenih;
  • potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić (ne stariju od mjesec dana);
  • za dijete roditelja invalida domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata;
  • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece;
  • za djecu zaposlenih roditelja – potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne starije od mjesec dana);
  • za roditelja koji je redovan učenik/student (smatrat će se da je zaposlen) – potvrdu škole/fakulteta o redovnom školovanju;
  • za djecu s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajuće medicinske i druge nalaze, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka;
  • za dijete samohranog roditelja – izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana), odnosno smrtni list za preminulog roditelja, potvrdu o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete;
  • za dijete u udomiteljskim obiteljima – rješenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb;
  • za dijete koje živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima (roditelji korisnici socijalne pomoći, doplatka za djecu, djeca teško oboljelog roditelja) – preporuku Centra za socijalnu skrb, Rješenje o pravu na doplatak za djecu ili zadnji izvadak banke na kojem je vidljiva uplata dječjeg doplatka (ne stariji od mjesec dana), liječničku dokumentaciju te ostale potvrde kojima se dokazuju činjenice navedene u prijavi;
  • privolu za objavu osobnih podataka (koja se može preuzeti u prilogu ove obavijesti);
  • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice dane u prijavi.

Rezultati upisa bit će objavljeni 28. svibnja 2019. na oglasnim pločama vrtića za koje su podnesene prijave.

Prilozi:

Obavjest o upisu djece u Dječji vrtić Katarina Frankopan

Obrazac prijave

Privola za objavu osobnih podataka.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.