Poziv na predavanje:Kako optimalno instalirati fotonaponsku elektranu

U našoj javnosti već je duže vrijeme jasno prisutna svijest o opravdanosti većeg korištenja sunčeve energije, ali je do sada realizacija toga sustavno i planski bila sabotirana od strane države, kroz resorna ministarstva, državne agencije i HEP.

To se radilo propisivanjem enormne dokumentacije (preko 70 dokumenata) za realizaciju čak i najmanjih fotonaponskih elektrana i preskupim troškovima spajanja na mrežu.

Isto tako, kvote fotonapona u kvotama s poticajnim sredstvima za otkup električne energije bile su minorizirane; konkretno svega 50 MW u odnosu na 1.200 MW vjetroelektrana (24 x manje ! ! !), što je jasni dokaz pogodovanja krupnom kapitalu, prisutnom u vjetroelektranama.

Na sreću, sada je tim zaista patološkim procesima došao kraj. Promjenama zakona i donošenjem podzakonskih akata omogućena je jednostavna i jeftina instalacija fotonaponskih elektrana u vlasništvu građana, do snage njihove postojeće potrošnje.

Što to konkretno znači?

Da bi olakšao i pojednostavio objašnjenje, poslužit ću se jednim realnim primjerom, iz prakse.

Uzmimo kao primjer dvoetažni stambeni objekt s dvije stambene jedinice i s dva apartmana za iznajmljivanje, u kojemu stalno (cijele godine) boravi 6 osoba, a po ljeti im se pridruži od 4 do 8 turista (ovisno o razdoblju).

Taj konkretni objekt godišnje potroši oko 8.000 kWh električne energije, za što plati oko 8.000 kuna (pri čemu koristi dvotarifno brojilo).

Kada vlasnik uskoro instalira fotonaponsku elektranu snage 10 kW, s cijenom instalacije oko 100.000 kuna (sa PDV-om, po sistemu “ključ u ruke”), on će godišnje proizvoditi oko 13.000 kWh godišnje, od čega će većinu potrošiti u svom kućanstvu, a (pre)ostali dio predati u električnu mrežu i prodati za njega najpovoljnijem elektro distributeru (to NE mora biti HEP ! ! !).

Bitno je napomenuti da je razmjena struje s mrežom (kada je građanin ima previše, po danu, i kada mu je nedostaje, po noći) pravno i tehnički KONAČNO riješena, na način povoljan za građana.

Također, cijena priključka na mrežu limitirana je na 3.500 kuna, sa čemu je izbjegnuto ucjenjivanje građana i gospodarstva sa nerealno prevelikim troškovima priključka.

Zbog svega navedenog (i još mnogo toga, kao ča je spas planeta zemlje od već započetih klimatskih promjena), pozivamo Vas da se dodatno informirate dolaskom na jedno (ili više) od mnogih predavanja ča ih organiziramo diljem otoka (a i šire). ili da nazovete na 051 847 648 i 091 2 847 648 svaki radni dan i subota od 09 h do 19 h.

Ukoliko ste uvjereni da trebate instalirati fotonaponsku elektranu, predlažemo Vam slijedeće korake:

1) zatražite (besplatni) preliminarni uvid u Vašu infrastrukturu, da bi se ocijenilo imate li preduvjete za isplativost investicije (npr. loše je ako Vam je kuća u sjeni ili ima krov okrenut na sjevernu stranu);

2) učlanite se u energetsku zadrugu Otok Krk (učlanjenje je samo 1.000 kuna jednokratno), sa čime dobivate mnoge pogodnosti i popuste;

3) izradite glavni projekt Vaše buduće fotonaponske elektrane (zadruga će Vam omogućiti angažiranje iskusnog projektanta po veoma povoljnim uvjetima);

4) uključite se u zajedničko nabavljanje opreme s ostalim zadrugarima, čime će se dobiti značajni popusti za sve.

Nadamo se da smo Vas (za sada) dovoljno informirali i ujedno zainteresirali za izgradnju Vaše fotonaponske elektrane na Vašem krovu.

Vjeran Piršić


Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.