Najava 16. sjednice Općinskog vijeća

Najava 16. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam


za 28. siječnja 2019. godine
s početkom u 20:00 u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica
16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica.
Za sjednicu predlažem sljedeći


– D N E V N I   R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća

2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Malinska-Dubašnica

3. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

4. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica

5. Odluka o komunalnom doprinosu

6. Plan lokacija za postavu privremenih objekata

7. IMOVINSKI

7.1. Odluka o prihvaćanju ponude za darovanje u svrhu formiranja nerazvrstane ceste u naselju Kremenići

7.2.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje dvosmjerne nerazvrstane prometnice – prilazne prometnice na
k.č.br. 1556/7 u k.o. Bogović

8. Vijećnička pitanja

Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA