Zeleno svjetlo centru maritimne baštine u Malinskoj

Zeleno svjetlo centru maritimne baštine u Malinskoj

MALINSKA  – Općinsko vijeće Malinske-Dubašnice donijelo je odluku o izradi šestih po redu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine. Tim činom kojim je pokrenut postupak prilagodbi »stvarnim potrebama terena« nastojat će se omogućiti realizacija više projekata od interesa za Općinu, a što se posebice odnosi na projekt gradnje budućeg Interpretacijskog centra maritimne baštine, kao i na plan izgradnje i uređenja višenamjesnke građevine koja bi trebala nastati u zoni poslovne namjene Barušić.

U području na kojem su već pokrenuti etapni radovi uređenja i oplemenjenja nekih od najatraktivnijih i najfrekventnijih dijelova mjesnog priobalja malinskarski općinari kane pridodati i sadržaje Interpretacijskog centra »Bracerom prema zapadu« – projekta kojim bi se, korištenjem potpora iz EU fondova, izgradio i opremio multifunkcionalni prostor namijenjen interaktivnoj prezentaciji maritimne baštine žitelja, ali i uredili prostori namijenjeni jedriličarima i članovima svih ostalih lokalnih udruga čije je djelovanje povezano s morem.

Upravo s tim ciljem Malinskari su ovih dana »ušli« u izmjene svog PPU-a kako bi unutar građevinskog područja naselja redefinirali pojedine uvjete gradnje utvrđene danas važećim planom i tako omogućili ostvarenje projekta iza kojeg u arhitektonskom smislu stoje predstvnici zagrebačkog arhitektonskog ureda NFO, odnosno predstavnice tvrtke Muze (specijalizirane za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu), a koje su izabrane za izrađivača idejnog rješenja Centra.

U poslovnoj zoni Barušić je planirana uspostava vatrogasnog doma lokalnih DVD-ovaca, ali i niza javnih i društvenih, čak i gospodarskih sadržaja, među kojima i uljare. Iste izmjene PPU-a predstavnici Općine planiraju iskoristiti i za određivanje uvjeta uređenja plaža, s ciljem omogućavanja izgradnje sanitarnih čvorova i kabina za presvlačenje unutar površina uređenih plaža.Centar maritimne baštine u Malinskoj


Autor: Mladen Trinajstić


Izvor: Novi List

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA